Sharing Alpha: Vontobel Emerging Markets inn i topper listen i oktober

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondsaktører fra 74 land rangerer fond og også kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for oktober.

Den første listen viser hvilke fond som har den høyeste gjennomsnittsvurderingen, hvor mange brukere som har rangert, og om fondets gjennomsnittlige rangering har beveget seg opp, ned eller uendret fra forrige måned. Listene inkluderer bare fond som er tilgjengelige for salg i Norden.

1 no

Nedenfor er fondene som de fleste aktører har valgt å ta med i sine respektive fiktive fond-i-fond:

2 no

Ved sammenstillingen tar Sharing Alpha kun hensyn til rangeringer satt av brukere som kan identifisere seg som profesjonelle fondsaktører. Hvem som helst kan teknisk opprette en konto på plattformen og rangere fond, men denne vurderingen er nødvendig for å være tellende.

For å bli inkludert i Sharing Alfas toppliste, må fondet ha mottatt minst ti rangeringer fra september.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER