Sharing Alpha: Begrensede endringer i hedgefondtoppen

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondsvelgere fra 74 land rangerer fond og også kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for oktober.

Nedenfor er en liste over hedgefondene med høyest gjennomsnittlig rating på en fem-punkts skala, antall brukere som har sendt inn rangeringer og om rangeringen har beveget seg opp, ned eller er uendret sammenlignet med forrige måned. Bare hedgefond tilgjengelig for salg i Norden er inkludert.

3 hedge no

Ved sammenstillingen tar Sharing Alpha kun hensyn til rangeringer satt av brukere som kan identifisere seg som profesjonelle fondsaktører. Hvem som helst kan teknisk opprette en konto på plattformen og rangere fond, men denne vurderingen er nødvendig for å være tellende.

For å bli inkludert i Sharing Alpha-topplistene, må fondet ha fått minst ti rangeringer.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER