• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: +3,1% i okt, Twitter skuffet

(Fonder Direkt): Det systematiske aksjefondet ODDO BHF Artificial Intelligence steg med 3,1 prosent i oktober (basisdollar) og har dermed økt med 14,8 prosent siden fondets startdato, 16. januar 2019.

I svenske kroner er de tilsvarende tallene 1,1 og 22,9 prosent. Referanseindeksen (MSCI World NR USD i SEK) har steget med 0,5 og 22,4 prosent i samme tidsperioder.

Fondets fem største aksjeposter blant totalt 60 per 31. oktober. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondets fem største aksjeposter blant totalt 60 per 31. oktober. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

“Oktober var en god måned for fondet hvis du ser på både relative og absolutte resultater i forhold til fondets referanseindeks,” skriver fondsforvaltere Brice Prunas og Maxence Radjabi i en månedlig rapport.

Sterk utvikling tilskriver fondsforvalterne hovedsakelig den pågående oppgangen i halvlederindustrien som et resultat av sterke kvartalsvise tall, men også aksjevalg som er gjort av forvalterne i den amerikanske programvarebransjen.

“Den eneste beholdningen som tynget porteføljen i oktober var Twitter, som rapporterte lavere inntjening enn forventet for tredje kvartal. Det hadde en negativ innvirkning på den relative utviklingen i løpet av måneden,” sier forvalterne.

Fondsporteføljens sektorfordeling og overvekt / undervekt mot referanseindeksen. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondsporteføljens sektorfordeling og overvekt / undervekt mot referanseindeksen. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER