Skagen Fondene: Påvriker bærekraft gjennom aktivt eierskap

Å investere i bærekraft blir mer og mer populært, og så langt i år utgjør tilstrømmingen til bærekraftige europeiske fond for 40 prosent av de totale innstrømmingene i fondet. Skagen Fondene har jevnlig kontakt med selskapene i sine fond om mulige forbedringsområder.

Det skriver fondsforvalteren Skagen Fondene i et innlegg på sin hjemmeside.

Et aktuelt selskap som Skagen Fondene trekker frem i innlegget er Sun Hung Kai, et av Hongkongs største eiendomsselskaper og en eierandel i Skagen m2 inntil nylig.

“For ti år siden var personer fra den daværende ledelsen involvert i en korrupsjonsskandale, og Sun Hung Kai var lenge på ekskluderingslisten over selskaper vi ikke kan eller vil investere i. Årsaken var at de ikke kunne gjøre rede for forbedringstiltakene de hadde innført”, skriver Skagen Fondene.

Tidligere i år ble Sun Hung Kai imidlertid flyttet til observasjonslisten, men noen problemer hva gjelder transparens gjensto.

“Gjennom Skagens eierskap og forhold til selskapet kunne vi fortsette å ha konstruktive samtaler. Vi ba dem blant annet tilgjengeliggjøre retningslinjer, rutiner, rapportere tydeligere, utdanne ansatte i antikorrupsjonsspørsmål og øke muligheten for åpenhet. Dessuten fikk vi analyseselskapet Sustainalytics, som er en av verdens fremste spesialister på å granske miljømessige, samfunns- og selskapsstyringsaspekter (ESG), for å presse på ytterligere”, påpeker fondsforvalteren.

Ifølge Skagen har selskapet tatt til seg kritikken og innlemmet de fleste forbedringsforslagene, og nå er de fjernet fra observasjonslisten.

Et nytt bærekraftsteam har også tatt form i Skagen, bestående av Sondre Myge Haugland, Silje Simonsen Viste og Anna Marcus.

Les mer hos Skagen Fondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER