• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: +2,6% 3kv, børsoperatører og Novo Nordisk ledet veien

STOCKHOLM (Fonder Direkt): Aksjefondet Jupiter European Growth steg 2,6 prosent i tredje kvartal i basisvalutaen euro, noe som var helt på linje med fondets referanseindeks (FTSE World Europe, +2,6 prosent). Hittil i år har fondet dermed steget med 22,8 prosent, sammenlignet med 19,8 prosent for indeksen.

Det fremgår av en kvartalskommentar fra fondsforvalter Alexander Darwall, som 1. oktober overrakte stafettpinnen til Mark Nichols og Mark Heslop, som nå forvalter fondet sammen.

I norske kroner var Jupiter European Growth uendret i september. Så langt i år summeres en økning på 22,9 prosent.

Alexander Darwall observerer at det europeiske aksjemarkedet var motstandsdyktig i tredje kvartal, på bakgrunn av nedslående IFO-data for produksjonsindustrien, som viste tegn på at Tyskland befinner seg et sted mellom en innbremsing og en resesjon. Han konstaterer at europeiske aksjer avsluttet tredje kvartal på toppen av sitt utvalg for dette året, og dermed trosset rekken av negative PMI-beskjeder som har blitt offentliggjort den seneste tiden.

Børsoperatører og legemidler toppet avkastningslisten

Når det gjelder porteføljebeholdningens utvikling i løpet av kvartalet løfter forvalteren frem London Stock Exchange Group (LSEG), Deutsche Boerse og Novo Nordisk som fremtredende avkastningsbidrag, mens Grenke oppgis å ha tynget. Til og med Dassault Systemes og Amadeus IT nevnes som negative bidragsytere.

“London Stock Exchange Group tok et sprang på børsen etter at selskapet bekreftet at man holdt samtaler om å kjøpe informasjonstjenester-selskapet Refinitiv. Hong Kong Exchange la deretter et bud på LSEG, med forbehold om suspensjon av oppkjøpet av Refinitiv. Styret i LSEG avslo budet, som deretter ble trukket tilbake”, forklarer Alexander Darwall.

Deutsche Boerse steg tosifret etter rapporten for andre kvartal, der ledelsen opprettholdt sin veiledning om salgsvekst på fem prosent og en profittvekst på ti prosent, ifølge kommentaren.

Når det gjelder Novo Nordisk oppgis det også i denne saken at det har vært rapporten for andre kvartal som fikk fart i aksjen. Den danske legemiddelgiganten leverte et sterkt andre kvartal, samtidig som at selskapet gjentok guidingen om en profittvekst på ti prosent, meddeler forvalteren.

Resultatvarsel fra Grenke etter økte risikoprovisjoner

__

“Som en kontrast til dette ga Grenke et resultatvarsel i juli, etter at selskapet økte sine risikoprovisjoner over porteføljen for å reflektere den makroøkonomiske forverringen i Europa. Leasingselskapet for mindre beholdninger meddelte at misligholdte lån (non-performing loans) forble på et stabilt nivå i andre kvartal, mens ny leasingvirksomhet fortsatte å være sterk”, skriver Alexander Darwall.

Når det gjelder Dassault Systemes og Amadeus IT, falt begge aksjene offer for en viss gevinstoppgang etter solide rapporter for andre kvartal, ifølge kommentaren.

Visse selskaper kan blomstre tross middelmådig vekst

Når man ser fremover konstaterer forvalteren at blek økonomisk vekst, høy gjeld og proteksjonisme er alle kilder til uro. Men Alexander Darwall slår samtidig fast at visse selskaper utvilsomt kommer til å kunne blomstre og være kapable til å håndtere den økonomiske situasjonen bedre enn sine konkurrenter. Denne typen selskaper kjennetegnes av differensierte produkter og tjenester, som er godt synkronisert med etterspørselstrender og fremgangsrike digitale strategier som de bruker i sin virksomhet og i samsvar med forretningsmodellene, ifølge ham. I tillegg er forretningsmodellene som sådan hos disse selskapene dessuten ofte av den typen som gjør at de unngår oppmerksomhet fra proteksjonistiske politikere, ifølge Alexander Darwall. Et ytterligere trekk ved den typen selskaper som har gode muligheter for å være fremgangsrike tross et tøffere økonomisk miljø, oppgis å være at de sjelden krever betydelige anleggsmidler eller høy gjeld for å driftes.

“De er ofte ‘capital-light’ og behøver ikke å gjøre større anskaffelser for å kunne vise til vekst. Vi forsøker å identifisere slike selskaper, og er sikre på at det fortsatt er mange gode muligheter i markedet”, skriver Alexander Darwall.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER