• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: +1,8% 3kv, tror på ytterligere fall i rentene

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Statsobligasjonsrallyet fortsatte i tredje kvartal, etter at investorer valgte å flykte til “trygge havner” etter svake økonomiske nøkkeltall og sentralbankslettelser.

Det fremkommer i en kvartalskommentar for rentefondet Jupiter Dynamic Bond, som forvaltes av Ariel Bezalel og Harry Richards.

Fondet falt med 0,8 prosent i løpet av måneden samtidig som sammenligningsindeksen (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) holdt seg uendret. Fondet har siden årsskiftet hatt en avkastning på 7,7 prosent, mens indeksen har steget 5,2 prosent. I kvartalet steg fondet med 1,8 prosent, mens sammenligningsindeksen steg 0,6 prosent.

“I andre halvdel av september ble det amerikanske rentemarkedet satt under press, noe som tvang Fed til å skyte inn penger direkte i banksektoren gjennom midlertidige tiltak. For oss var dette nok et resultat av Feds altfor stramme pengepolitikk; de må begynne å øke balansen igjen snart for å øke overskytende reserver i systemet og lette presset”, kommenterer Ariel Bezalel og Harry Richards.

Som en forklaring på fondets styrke i løpet av kvartalet peker forvalterne på statsobligasjonsrenter i utviklede land, med USA og Australia i spissen. I tillegg påpeker de også at store tap i Argentina ble unngått da eksponering var marginal like før presidentvalget. Argentinsk gjeldseksponering skal ha blitt redusert til nær null før primærvalget som førte til et betydelig opprør i landets markeder. I løpet av kvartalet ble gresk og egyptisk statsobligasjoner lagt til porteføljen.

“Greske statsobligasjoner tilbyr en mye høyere avkasting sammenlignet med deres europeiske naboer, der avkastningen er negativ. Den politiske situasjonen i Hellas er også betydelig forbedret i løpet av dette året”. Slik rettferdiggjør forvalterne Ariel Bezalel og Harry Richards den greske eksponeringen. Når det gjelder Egypt så meddeler forvalterne at de egyptiske statsobligasjonene i lokal valuta er spesielt attraktive.

Når det gjelder fremtiden så spår forvalterne at den makroøkonomiske situasjonen vil forverres ytterligere, noe som kommer til å medføre ytterligere rentenedgang i USA. “Ettersom rentene er på historisk lave nivåer, har ikke Fed mye ammunisjon igjen for å stimulere økonomien. Amerikanske statsobligasjonsrenter faller bratt ved rentekutt, og det er grunnen til at vi fortsetter å være positive til dem til tross for rallyet i løpet av året,” ifølge forvalterne.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER