• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Absolute Return: Ser langvarige ettervirkninger av weworks noteringsflopp

(Fonder Direkt): Aksjehedgefondet Jupiter Global Absolute Return falt 0,6 prosent i tredje kvartal, der september var en positiv måned med en oppgang på 2,2 prosent. Fondet har dermed falt 5,0 prosent hittil i år.

Det fremgår av en kvartalskommentar fra strategisjef og forvalter James Clunie, som konstaterer at kvartalet var dårlig i aktivamarkedene.

Fondets utvikling i euro sammenlignet med LIBOR 3 month EUR (Kilde: Jupiter AM)

Fondets utvikling i euro sammenlignet med LIBOR 3 month EUR (Kilde: Jupiter AM)

“De fleste større aksjeindekser steg i juli og september, delvis støttet av Federal Reserve sine handlinger, som kuttet rentene med 25 basispunkter i begge måneder. /…/August var imidlertid mindre sprudlende, da markedene falt bratt som følge av bekymring for forverrede økonomiske data i Tyskland og Kina samt signaler fra obligasjonsmarkedet. Sistnevnte inkluderte inversjonen av den to- og ti-årige rentekurven og den økende bunken med negativt avkastende statsobligasjoner, som nådde 17.000 milliarder dollar globalt, skriver James Clunie.

Burford Capital-ras tynget porteføljen

Forvalteren meddeler at fondet ble støttet i både juli og september, men at dette ble lindret av en oppgang i september. Tapet i juli skyldtes hovedsakelig en sterk relativ avkastning på det amerikanske aksjemarkedet, og spesielt den typen vekstaksjer som fondet hadde korte posisjoner i.

I august, mens fondets netto korte posisjon bidro positivt til avkastningen, ble dette overskygget av et kraftig fall i Burford Capitals aksje, etter at det offentlige Muddy Waters publiserte en negativ rapport, ifølge kommentaren. September ble som nevnt en positiv måned for Jupiter Global Absolute Return, da fondet i et stigende marked overpresterte MSCIs verdensindeks.

“Den tydelige overpresentasjonen mot det bredere markedet kan virke uvanlig gitt porteføljens netto negative markedseksponering. Det fondets utvikling den siste måneden imidlertid betoner er at porteføljens risikoeksponeringer når det gjelder land og stil for tiden er mer betydningsfulle enn fondets nettoeksponering for markedet alene”, skriver James Clunie.

Tjente på WeWorks mislykkede børsnotering

Strategisjefen forklarer at fondets netto korte eksponering i USA og nettolange ditto i Storbritannia og Japan har tilført verdi i september, samtidig som at porteføljen til og med tjente på at noen amerikanske vekstaksjer “rullet over” etter WeWorks mislykkede forsøk på å gjennomføre en børsnotering.

Blant positive avkastninger i tredje kvartal nevner James Clunie korte stillinger i strømmegiganten Netflix, fitnesskjeden Planet Fitness og kjøkkenutstyrsselskapet Middleby, samt lange eierandeler i form av derivathandlermegleren IG Group og spillkonsernet GVC Holdings (som blant annet eier Ladbrokes).

Den nevnte lange eierandelen Burford Capital ble funnet blant fondets betydelige negative bidragsytere, sammen med korte posisjoner i vekstandelene til Shake Shack, Ball Corp og Transdigm, ifølge kommentaren, der det imidlertid kan legges til at alle disse negative avkastningsbidragene ble reversert noe i løpet av kvartalets siste uker. For eksempel var Burford Capital en av fondets beste bidragsytere i september, da en av aksjens investorer, Caro-Kann Capital, ga ut et 68-siders dokument som omhandlet Muddy Waters negative analyse, melder manageren.

“Caro-Kanns analyse er i stor grad i tråd med vårt syn på at Muddy Waters har mer eller mindre ompakket offentlig informasjon. Samtidig som at vi anser at de langsiktige utsiktene for aksjen fortsatt er sunne, vil vi fortsette å teste forutsetningene våre etter hvert som ny informasjon kommer frem, meddeler James Clunie angående beholdningen i Burford Capital.

Investorer er mer sensitive for bedriftsvurderinger


James Cluni med forvaltingsteam oppgir i løpet av de seneste ukene at de har stilt seg spørsmålet om av noe av den atferden som har støttet den seneste fasen av det nåværende markedsregimet kommer til en slutt. Forvalteren anvender eksemplet med kontodelingsselskapet WeWork (som før børsnoteringen først halverte verdsettelsen, og til slutt innstilte noteringen) for å illustrere en forandring når det kommer til investorenes sensitivitet for vurderinger av selskaper som har rask vekst er avhengig av kapitalinnstrømming. Strategisjefen anslår at WeWork-fiaskoen kommer til å få langsiktige konsekvenser i markedet for børsnoteringer.

“Forskjellen på 400 prosent mellom hva det private markedet mente at WeWork var verd, og hva det offentlige markedet var villig til å vurdere, vil ifølge oss ha en langvarig påvirkning på prissettingen når tapsbringende teknologiselskaper vil børsnotere seg”, skriver forvalteren, som også noterer at den nye prissensitiviteten hos investorer har dukket opp i form av aksjer med en rekke børsnoterte vekstselskaper de siste månedene.

Jupiter Global Absolute Return oppgis å være posisjonert for å dra nytte av denne forandringen i sentimentet rundt ulønnsomme vekstselskaper, da fondet innehar korte posisjoner i selskaper som Tesla, Wayfair, Uber og Lyft. Fondet er også kort i WeWork-eieren SoftBank, som forvalteren beskriver som “et selskap som har vært en stor investor i ‘tech start-ups’ og som har etter vårt syn praktisert en stadig mer risikofylt strategi når de har bygget sin investeringsportefølje”.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER