• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: +2,0 i sept, halvlederselskap fortsatte opp

(Fonder Direkt): Det systematiske aksjefondet ODDO BHF Artificial Intelligence økte med 2,0 prosent i september (basis valuta dollar) og har dermed økt med 11,3 prosent siden fondets første avkastningsdato, 16. januar 2019.

I norske kroner er tilsvarende tall 1,8 og 18,4 prosent. Referanseindeksen (MSCI World NR USD i NOK) har steget med 1,9 og 20,1 prosent i samme tidsperiode.

“September var preget av en sektorrotasjon, som demonstrerte viktigheten av å ha en balansert portefølje av forskjellige sektorer,” skriver fondsforvaltere Brice Prunas og Maxence Radjabi i en månedlig rapport.

På geografisk nivå har fondet en overvekt i Nederland. Som andel av kapitalen er 60,5 prosent investert i USA. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

På geografisk nivå har fondet en overvekt i Nederland. Som andel av kapitalen er 60,5 prosent investert i USA. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Forvalterne rapporterer i rapporten at den største bidragsyteren i løpet av måneden var halvlederselskaper (+ 1,6%) og maskinvareteknologi (0,4%). Dette var verre for fondets eksponering for programvare, som veide 0,8% på fondet. Mangelen på bankeksponering er også funnet å ha hatt en negativ innvirkning på fondet.

ODDO BHF Artificial Intelligence anvender kunstig intelligens for å identifisere globale aksjer med eksponering for AI-temaet, ved å kategorisere selskaper i ulike beslektede undertemaer.

Fondsporteføljens sektorfordeling og over- og undervekter mot referanseindeksen. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Les mer på Skagenfondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER