• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Haut Rendement 2025: -0,1% i sep, fusjonerer med 2021-fond

(Fonder Direkt) Det noterte høyrenteobligasjonsfondet ODDO BHF Haut Rendement 2025 falt med 0,10 prosent i september, noe som medfører at fondet har steget 8,25 prosent siden årsskiftet.

Det fremgår av en månadsrapport. I svenske kroner falt fondet med 0,84 prosent i september og har hittil i år økt 14,49 prosent.

Fondforvalterne Olivier Becker og Victoire Dubrujeaud konstaterer i rapporten att lettelser fra sentralbanker og økt optimisme knyttet til handelskonflikten førte til økte obligasjonsrenter, ettersom investorene søkte seg til sikrere investeringsalternativer.

“I denne sammenheng var utviklingen i høyrentemarkedet svakt negativt (-0,3 prosent), tyngtet av sektorer som transport (-2,4%), helse (-1,0%) och industri (-0,9%). I motsatt retning vil vi gjerne trekke frem motstandskraften fra detaljhandelen (+0,9%), bilindustrien (+0,6) og eiendomssektoren (+0,3%) ”, skriver Olivier Becker og Victoire Dubrujeaud.

Porteføljen domineres av foretak med B og BB rating. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Porteføljen domineres av foretak med B og BB rating. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

I september ble fondet slått sammen med ODDO BHF Haut Rendement 2021, och fondsforvalterne meddeler at de umiddelbart reinvesterte i eksisterende posisjoner som forfaller mellom 2024 og 2026.

Utover dette skriver forvalterduon att eksponeringen mot obligationer som Ecore och Paprec ble redusert.

Når det gjelder makroøkonomiske forhold bemerker forvalterne at det ser ut til at nedgangen i industriproduksjonen globalt har slått rot, noe man allerede kunne se tegn til i andrekvartalsrapportene.

“Med den makroøkonomiske nedgangen og et konstant høyt nivå av idiosynkratisk risiko, fortsetter vi å være forsiktige og selektive i våre investeringer”, avslutter Olivier Becker og Victoire Dubrujeaud.

Fondens ti største poster per 30 september. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondens ti største poster per 30 september. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER