• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Euro High Yield Bond CI-EUR: -0,2% i sep, positivt markedssentiment vendte ned

(Fonder Direkt): Obligasjonsfondet ODDO BHF Euro High Yield Bond falt 0,20 prosent i september i basisvalutaen euro, mens referanseindeksen (100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained) falt 0,31 prosent. Dermed har fondet steget med 6,46 prosent hittil i år, mot 8,22 prosent for referanseindeksen.

I svenske kroner falt fondet -0,95 prosent i september, og har økt med 12,59 prosent hittil i år.

Fondsforvaltere Alexis Renault og Frauke Wolkewitz skriver i en månedsrapport at det europeiske markedet innenfor høyrente startet måneden positivt, drevet av forventninger om en gunstig uttalelse fra ECB innen midten av måneden. Imidlertid ble den positive stemningen i markedet erstattet av en negativ i løpet av andre halvdel av måneden, fortsetter de. Årsaken til dette er at investorene tok gevinst og senket porteføljerisiko, hovedsakelig som et resultat av svekkede europeiske makroindikatorer og pågående handelsspenninger i USA og Kina.

Som forvalterne har kommunisert de siste månedene, fortsatte det tekniske bildet å være blandet i september, da tilstrømningen av kapital på den ene siden støttet, men likviditeten i sekundærmarkedet fortsatt var svakt.

Fondet er fortsatt oppgitt å være defensivt posisjonert i form av lavere løpetid og opsjonsjusterte spreader (OAS) enn referanseindeksen. Også på sektornivå har forvalterne satt et defensivt preg på porteføljen: risikojusterte undervekter finnes i sykliske sektorer som biler, kjemikalier og reise og fritid, ifølge rapporten.

Når det gjelder rating på utstedere, er det som skiller seg ut relativt til referanseindeksen overvekt i B og undervekt BB. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Når det gjelder rating på utstedere, er det som skiller seg ut relativt til referanseindeksen overvekt i B og undervekt BB. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Når vi ser fremover, anslår Alexis Renault og Frauke Wolkewitz at det europeiske markedet innen høyrente vil oppleve økt volatilitet, i lys av faktorer som svekkelse av økonomiske data, litt dårligere bedriftsutvikling, politikk som utvikling i Italia, Brexit-prosessen og forhandlingene mellom USA og Kina.

“Hvilke type obligasjoner man velger er fortsatt avgjørende, og blir stadig viktigere i det nåværende miljøet med høyere idiosynkratisk risiko, for å oppnå meravkastning,” skriver forvalteren.

(Kilde: ODDO BHF AM SAS)

(Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER