• OPPDRAGSARTIKKEL

Oddo Avenir Europe: +1,8% i sep, ser begrenset avtale mellom USA och Kina som sannsynlig

(Fonder Direkt) Aksjefondet ODDO BHF Avenir Europe steg med 1,8 prosent i september målt i euro (basisvalutaen), noe som var 1,8 prosentpoeng lavere enn sammenligningsindeksen (MSCI Europe Smid NR) som på sin side steg med 3,6 prosent. Fondet har dermed hatt en avkastning på 19,9 prosent hittil i år sammenlignet med indeksen som har hatt en avkastning på 19,1 prosent.

Det framgår av en månedsrapport fra forvaltningssteamet som består av Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard og Sébastien Maillard.

I svenske kroner steg fondet med 1,0 prosent i august og per 31. august hadde fondet økt med 26,8 prosent siden årsskiftet.

“Mens de økonomiske indikatorene som kom i løpet av måneden bekreftet en globalt nedbremsing og forestående resesjonstrussel i USA, var det de mest sykliske sektorene som drev oppgangen på børsene i september”, kommenterer forvalterne.

Forvaltningsteamet noterer samtidig at renter på statsobligasjoner generelt sett steg i september, etter et fall de foregående månedene. Dette indikerer at investorer har priset inn utsiktene for en økonomisk nedbremsing fullt ut, legger de til. Når det gjelder makroøkonomiske indikatorer, så var det størst forverring i Europa og spesielt i Tyskland, mens bildet var noe mer blandet i USA og Kina, konstateres det i rapporten.

Forvalterne peker videre på at september også ble påvirket av svingningene i forhandlingene mellom USA og Kina.

“Det mest sannsynlige utfallet er at avtalen utelukkende omhandler handelstemaer, mens forhandlinger om mer komplekse temaer, slik som immaterielle rettigheter og skjulte selskapssubsidier blir utsatt, skriver forvaltningsteamet.

ODDO BHF Avenir Europe har et ESG-fokus som går ut på at forvaltningsteamet i sitt investeringsutvalg favoriserer de selskapene som har de beste strategiene for miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring. I helhetsvurderingen gir en bra ESG-profil plusspoeng og omvendt.

De aksjene som inngår i fondets investeringsunivers rangeres på en ESG-skala fra 1-5, der 5 er beste karakter og veier positivt i investeringsprosessen, mens 1 på motsatt side er dårligst og veier negativt i investeringsprosessen. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

De aksjene som inngår i fondets investeringsunivers rangeres på en ESG-skala fra 1-5, der 5 er beste karakter og veier positivt i investeringsprosessen, mens 1 på motsatt side er dårligst og veier negativt i investeringsprosessen. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondet investerer i små og mellomstore selskaper med en målsetning om langsiktig kapitalvekst. Forvalterne plukker spesielt ut de sykliske og ikke-sykliske selskapene i Europa som presterer best, som ofte har en internasjonal tilstedeværelse, der aksjekursen anses som attraktiv på lang sikt, ifølge rapporten.

Fondet har overvekt innen helsevesen, verksted og teknologi, og undervekt i finansielle tjenester og råvarer. Den største eksponeringen på landnivå er Frankrike med 34,4 prosent av porteføljen, etterfulgt av Storbritannia og Tyskland med henholdsvis 11,0 og 10,7 prosent. Sverige ligger på fjerdeplass med 7,4 prosent av porteføljen.

Nedenfor er fondets ti største investeringer per 30. september:

Kilde: ODDO BHF AM SAS

Kilde: ODDO BHF AM SAS


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER