• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Kon-Tiki: -3,1% 3kv, veksturo tynget porteføljen

(Fonder Direkt) Makro og geopolitisk uro tynget utviklingen i tredje kvartal for vekstmarkedsfondet Skagen Kon-Tiki, som falt 3,1 prosent i svenske kroner. I september så imidlertid ting bedre ut, da fondet steg 2,0 prosent. Fondets referanseindeks (MSCI EM NR USD) steg 1,3 prosent i løpet av kvartalet og steg 2,1 prosent i september.

Dette fremgår av en månedsrapport fra fondsforvaltere Cathrine Gether og Fredrik Bjelland.

Fondets mest positive og negative porteføljebidrag i september. (Kilde: Skagenfondene)

Fondets mest positive og negative porteføljebidrag i september. (Kilde: Skagenfondene)

“Våre verste bidragsytere var selskaper innen energi og råvarer, da fallende råvarepriser og høyre nivåer av finansiell beredskap generelt tynget avkastningen”, kommenterer fondsforvalterne.

Sykliske næringer ble hardest rammet i løpet av kvartalet da investorene søkte tryggere investeringer. Ifølge forvalterne var dette mest tydelig i eksportrettede økonomier, som Tyskland, som også rapporterte en betydelig reduksjon i produksjonen.

Blant enkelte selskaper nevnes det kanadiske kobber- og gullgruveselskapet Turquoise Hill Resources, der aksjekursen falt bratt etter at selskapet kunngjorde at et ekspansjonsprosjekt i Mongolia ville bli forsinket med 16-30 måneder og betydelig dyrere, ifølge rapporten.

“Selv om selskapet har tilstrekkelig finansiering til å fortsette ekspansjonen frem til 2021, så bekreftet vårt siste besøk at ytterligere finansiering og politisk støtte lokalt vil være nødvendig for å fullføre prosjektet”, skriver Cathrine Gether og Fredrik Bjelland.

Blant de mer positive bidragsyterne fremhever forvalterduoen fondets største eierandel, Samsung Electronics. Ifølge forvalterne har man kunne sett tegn til en stabilisering og bedring av markedet som Samsung Electronics opereres i, noe som ga aksjen støtte i perioden.

Den brasilianske jernbaneoperatøren Rumo blir også nevnt i en positiv forstand da selskapet “fortsatte å levere driftsresultat og kunne tenkes å dra fordel av handelskonflikten mellom Kina og USA”, påpeker forvalterne.

Når det gjelder porteføljeendringer, vises det til salg av det chilenske selskapet CCU og Naspers utskilling av Multi-Choice Group. Begge aksjene ble solgt da de nådde forvalternes kursmål.

“Vi solgte også våre relativt nye beholdninger i masseprodusenten Suzano og hotelloperatøren Shangri-La siden vår første investeringstest viste seg å være mer utfordrende enn vi tidligere trodde”, forklarer Cathrine Gether og Fredrik Bjelland.

I løpet av kvartalet ble Royal Dutch Shell lagt til porteføljen, en eierandel som ifølge forvalterne tilfører “en meget attraktiv og forutsigbar “risk/reward” til porteføljen.

“Vi tiltrekkes av selskapets strenge disiplin når det gjelder kapitalallokering, og selskapets fokus på å styre overgangen i energi og aksjens defensive egenskaper som følge av en sterk balanse og et utbytte på 6 prosent”, forklarte forvalterduoen.

Skagen Kon-Tikis land- og sektoreksponering i forhold til fondets referanseindeks (MSCI EM NR USD). (Kilde Skagenfondene)

Skagen Kon-Tikis land- og sektoreksponering i forhold til fondets referanseindeks (MSCI EM NR USD). (Kilde Skagenfondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER