• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Insight: -0,5% 3kv, handelskrigsretorikk og uro om vekstutsikter bremset opp

(Fonder Direkt) Skyggeaktivistfondet Skagen Insight falt med 0,5 prosent i tredje kvartal 2019, samtidigt som fondens sammenligningsindeks (MSCI World NR) steg med 6,7 prosent (begge i svenska kroner). Dersom man ser utelukkende til og med september, så det noe bedre ut, da fondet steg 4,1 prosent, sammenlignet med 1,8 prosent for indeksen. Skagen Insight har dermed steget med 20,5 prosent i år, mens indeksen noterte +30,2 prosent.

Det fremkommer av en kvartalsrapport fra aksjefondet, der fondforvalter Tomas Johansson konstaterer at omstendighetene for aktivistsituasjoner ikke har vært optimale den siste tiden, sett i sammenheng med intensivert handelskrigsretorikk og økt konjunkturusikkerhet.

Etter en sterk start på 2019, har Insight hatt problemer med å holde tritt med det bredere aksjemarkedet de siste to kvartalene, delvis som følge av tøffere klima for aktivister, ifølge forvalteren. Tomas Johansson trekker frem at sommerens eskalerende handelskrigsretorikk har bidratt til en nedjustering av fondsporteføljen og at dette har lagt en demper på vekstutsiktene på kort sikt.

Fortsatt tro på eierskap

Fondteamet oppfatning er at endringsprosessene i de situasjonene Insight er investert i, er uforandret til tross for at den økonomiske usikkerheten nå har begynt å vise seg i makrodataene. Blant annet liker Insight det de ser i Thyssen Krupp, som trekkes frem som et typisk eksempel på hvordan et fall i aksjekursen øker ledelsens og styrets vilje til å aggere/handle, noe som igjen hjelper aktivister til å presse på for å oppnå forbedring. “Selskapet går nå videre med salget av den verdifulle heisedivisjonen, i tråd med våre forventninger, noe som kommer til å realisere betydelige aksjeverdier. Imidlertid gjenstår det å se hvordan markedet reagerer på verdiskapningen vi tror vil realiseres av tiltaket”, skriver Tomas Johansson

Fondens mest positive respektive negative avkastningsbidrag i løpet av tredje kvartal. (Kilde: Skagen Fonder)

Fondens mest positive respektive negative avkastningsbidrag i løpet av tredje kvartal. (Kilde: Skagen Fonder)

Newell Brands, eiere av varemerkene som Rubbermaid och Yankee Candle, var selskapene med kvartalets beste avkastningsbidrag i Skagen Insight. Forvalteren sier at han og teamet har sett tegn på at tiltaket med å endre selskapet begynner å ha effekt. Newells konsernsjef melder at han skal gjennomgå muligheten for å redusere antall markedsførte produkter og muligheten for å øke marginene. Aksjen steg med 30 prosent i tredje kvartal, støttet av en høyere salgsguiding i forbindelse med selskapets siste kvartalsrapport, ifølge forvalteren.

Conduent tynger kvartalet

PÅ den andre siden var it-serviceselskapet Conduent det selskapet som påvirket avkastningen mest negativt i løpet av kvartalen. Selskapet leverte en noe skuffende andrekvartalsrapport, ifølge Thomas Johanson, som til tross for det skuffende kvartalet så noen lysglimt i forbindelse med rapporten. Conduent annonserte en mulig deling av selskapet, samtidig som den aktuelle aktivisten skal ha økt sin eierandel og presset på for ytterligere endringer i styret, ifølge forvalteren. Fondsteamet vurderer dette som positivt og mener at den nåværende verdsettelsen av aksjen ser ut til å ha mistet kontakt med virkeligheten, heter det i rapporten. Thomas Johansson vurderer videre at det ikke vil være overraskende om strategiske og/ eller finansielle investorer nærmer seg selskapet med et oppkjøpsforslag.

Nordea och Quadient inn i portføljen

Det er rapportert at to nye selskaper er lagt til Skagen Insight i tredje kvartal: Nordea og Quadient (tidligere Neopost). Begge selskapene har hatt en god utvikling siden de ble inkludert i fondet, men det vurderes at det er en betydelig oppside i begge aksjene. Quadient blir beskrevet som et postutstyrsselskap som er i ferd med å bli et programvareselskap. I følge forvalteren tror han ikke denne prosessen er blitt oppfattet av investorer, som vurderer Quadient som en selger av frankeringsmaskiner.

“Selv om selskapet aldri selger en eneste frankeringsmaskin igjen, og deres halvt gjentagende forbrukervirksomheten går til null, er det vanskelig å forstå verdsettelsen av de nye forretningsområdene. Aksjen handles i det scenarioet til 4 x EV/EBIT, et nivå der man helt klart lukker øynene for å diskontere programvareselskapets sterke utsikter for resultatvekst », skriver Tomas Johansson.

Imidlertid er det flere grunner til å like Quadient, ut fra rapporten. Selskapet er også en av de største leverandørene av pakkerom, et forretningsområde som anses å ha et stort potensial i e-handelsverdenen. Samtidig uttaler fondsteamet at det ser tre forskjellige områder der de involverte Quadient-aktivistene har en viktig rolle. På den ene siden handler det om å sørge for at kontantstrømmene som genereres gjennom leasingkontrakter fra historisk salg av frankeringsmaskiner blir brukt fornuftig. Aktivistene må også sørge for å utforme strukturelle endringer slik at markedet forstår at selskapet de facto er et programvareselskap som fortjener en mye høyere verdsettelse. Det tredje initiativet er å fremme effektivisering i et “tradisjonelt ganske traust selskap”, ifølge Tomas Johansson

“Fondsposter handles till en betydelig rabatt”

I et fremoverskuende perspektiv sier forvalteren att Skagen forblir entusiastiske til investeringer basert på skyggeaktivist-modellen.

“Universet av aktivistkampanjer vi investerer i handles til en betydelig rabatt, både på absolutt og relativ basis. Faktum er at universet omsettes til en rabatt på omtrent 25 prosent i forhold til det brede aksjemarkedet. Med andre ord handler dette om fruktbart land for å finne situasjoner med en attraktiv verdsettelse, “skriver Tomas Johansson

Skagen Insight hade 32 selskaper ved utgangen av september. Fondet har sin største porteføljeeksponering i Japan, der omtrent 32 prosent av kapitalen er investert ( sammenlignet med omtrent 8 prosent hos indeksen). På sektornivå er verksteder dominerende med omtrent 45 prosent av porteføljen. Under følger en liste over fondets ti største selskaper per 30. september:

Kilde: Skagen Fonder

Kilde: Skagen Fonder


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER