• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Global: +8,9% 3kv, ADP, Baxter Int, LVMH og Visa inn i porteføljen

(Fonder Direkt): Skagen Global-aksjefondet steg med 8,9 prosent i tredje kvartal, mens referanseindeksen (MSCI ACWI NR) steg 6,0 prosent (begge i svenske kroner). Hittil i år har fondet økt med 34,4 prosent, mot 28,6 prosent i indeksen.

Det fremgår av fondets kvartalsrapport, der forvalterne Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen meddeler at tredje kvartal var volatilt i lys av tollforhandlinger, lavere renter og andre geopolitiske hendelser. Fondet overpresterte sin referanseindeks i kvartalet, og har gjort det som målt fra årsskiftet, på ett år som på tre år, skriver forvalterne.

Skagen Globals beste aksjer når det gjelder absolutt avkastning i løpet av kvartalet var Intercontinental Exchange (ICE), Beazley og Microsoft, ifølge rapporten. New York Stock Exchange-eieren ICE fortsatte å handle disiplinert, oppgir forvalterne, som mener at prisen på aksjen ikke fullt ut reflekterer hverken selskapets sterke strategiske posisjon eller dens evne til å drive fortsatt innovasjon i bransjen. Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen kunngjør at de verdsetter selskapets ledelse høyt og ser deres ferdigheter i kapitalallokering som en undervurdert immateriell eiendel.

Skagen Globals fem beste respektive beste og verste bidrag til avkastningen i tredje kvartal. (Kilde: Skagen Fonder

Skagen Globals fem beste respektive beste og verste bidrag til avkastningen i tredje kvartal. (Kilde: Skagen Fonder)

Spesialforsikringsselskapet Beazley steg, etter at aksjen har vært kjølig det siste året på grunn av uro omkring selskapets kapitalbuffer, ifølge forvalterteamet. To år med betydelige naturkatastrofer må ha satt sitt preg på Beazleys fortjeneste.

“Vi har analysert og overvåket selskapet nøye i løpet av denne perioden. Analysen vår peker på et midlertidig hakk i kurven snarere enn et strukturelt problem, og vi har beholdt vår høye overbevisning omkring innehavet. Med en hittil gunstig orkansesong er kapitaluroen avtakende, og markedets fokus går sakte tilbake til den sterke langsiktige veksthistorien innen spesialforsikring som gir støtte til den langsiktige investeringssaken”, skriver Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen.

Når det gjelder den nesten ni år lange innehavet i Microsoft, oppgis selskapet å ha hatt gode resultater, med noterbare økninger både for driftsmarginen på den frie kontantstrømmarginen. Igjen dro Microsoft nytte av den strukturelle veksten i nettsky-segmentet, ifølge forvalterne.

Dårligere utvikling hadde innehavene SAP, ADP og LVMH, som var de tre innehavene med dårligst utvikling i løpet av kvartalet. Det tyske programvareselskapet SAP rapporterte relativt svake tall for andre kvartal, skriver forvalterduoen og presiserer at kontantstrømmen nok en gang ble forventet. For ADP (Automatic Data Processing), en stor aktør innen lønns- og HR-tjenester, så vel som luksus-konglomeratet LVMH, oppgis mindre fall i lys av et forverret makrosentiment.

De to sistnevne selskapene utgjorde til sammen med helsevesenet Baxter International og Visa Fund sitt nye bidrag i løpet av tredje kvartal, fremgår det av rapporten.

“Den ledende franske luksusvareprodusenten LVMH har styrket grepet om den globale luksusforbrukeren ved å utvikle et imponerende utvalg av merker og produkter. Vårt syn er at selskapet vil ha stor nytte av sine digitale ferdigheter og styring av merkevarene sine; to eksempler på immaterielle eiendeler vi anser som undervurdert av det bredere markedet”, skriver Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen.

Kortgiganten Visa slutter seg til konkurrenten Mastercard i porteføljen, da forvalterne ikke ser noen grunn til at ikke flere spillere skal kunne bli vinnere i den teknologiske utviklingen som skjer i betalingsområdet. Med utmerket kontantgenerering og en sterk balanse, oppgis Visa å ha gode muligheter for å finansiere interne og eksterne investeringsmuligheter.

Fondet deltok også i en tegningsrettet emisjon fra lakseprodusenten Bakkafrost, for å støtte selskapets anskaffelse av en majoritetsandel i Scottish Salmon Company, ifølge rapporten.

Salgsmessig solgte Skagen Global sine beholdninger i det finske papir- og masseselskapet UPM-Kymmene, det tyske eiendomsselskapet Deutsche Wohnen, ovennevnte SAP, og det østerrikske emballasjefirmaet Mayr-Melnhof Karton i løpet av kvartalet. Som en grunn til salget av SAP og Mayr-Melnhof Karton indikeres vedvarende svak kontantstrømgenerering og risiko for fortsatt erosjon av resultatkvalitet for å oppnå de økonomiske målene, og stadig mer uinspirerende utsikter til tross for en sterk ledelse.

“Vi forblir fokuserte på ‘bottom-up-aksjeplukking’ i et forretningsmiljø preget av betydelig støy og spenninger når det gjelder handel, politikk og reguleringer. Porteføljen er fremdeles attraktivt verdsatt”, skriver forvalterduoen.

I slutten av september hadde Skagen Global 37 aksjer i porteføljen, med vekt på amerikanske børsnoterte selskaper (65 prosent) og med den største sektoreksponeringen innen finansielle tjenester, IT og engineering. De ti største eierandelene nedenfor utgjorde 42,5 prosent av fondets eiendeler.

(Kilde: Skagen Fonder)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER