Sharing Alpha: Jupiter European Growth nytt fond med høy snittkarakter

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondkjøpere (fund selectors) fra 74 land vurderer fond og der man kan utarbeide fiktive porteføljer, har publisert sin månedsstatistikk for juli.

Den første oversikten viser hvilke fond som har høyest snittkarakter, antall brukere som har avgitt karakter, samt endring i vurdering fra forrige måned. Det er kun fond som tilbys i Norden som er med i utvalget.

alpha1

Under er en oversikt over de mest populære fondene som er inkludert i brukernes respektive fiktive fond-i-fond porteføljer.

alpha2

Ved utarbeidelsen av listen tar Sharing Alpha bara hensyn til vurderinger som utføres av brukere som identifiserer seg som profesjonelle fondskjøpere. Hvem som helst kan teknisk sett opprette en konto på platformen og vurdere fondene, men for at vurderingen skal regnes med på topplisten så kreves denne verifiseringen. Dersom fondet skal kunne inkluderes i Sharing Alpas topplister må fondet tidligere ha fått minst ti vurderinger.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER