• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Ecology Growth: -1,4% i aug, fornybar energi vokser

(Fonder Direkt): Når nyheter om svake veksttall i Kina og Tyskland og en invertert rentekurve i USA, ledet av fortsatt handelskrig mellom Kina og USA, kom i august, vendte pilen på verdens børser nedover. For aksjefondet Jupiter Global Ecology Growth Equity endte måneden på -1,4 prosent, mens sammenligningsindeksen FTSE ET100 falt 3,3 prosent (begge i basisvalutaen euro), rapporterer fondsforvalter Charlie Thomas i en månedlig kommentar.

Siden årsskiftet er fondet opp 19,1 prosent, sammenlignet med indeksen som er opp 14,9 prosent. Målt i svenske kroner falt Jupiter Global Ecology Growth 1,3 prosent i august, mens avkastningen siden årsskiftet er +26,9 prosent.

Azbil og Ørsted har prestert bra

Det faktum at fondet slo indeksen i løpet av måneden mener Charlie Thomas skyldes positive bidrag fra enkeltselskaper, og ikke sektorer eller regioner generelt. Blant de positive bidragsyterne er japanske Azbil og det danske energiselskapet Ørsted, som han begge mener er defensive vekstselskaper. Itron og Prysmian presterte også bra i løpet av måneden, mens danske Vestas, som mistet markedsandeler til konkurrentene, og Johnson Matthey og BorgWarner, begge utsatt for en svak bilindustri, bidro negativt i løpet av måneden.

Charlie Thomas mener at fondets fokus er betimelig:

“Vi tror på en relativt normal avslutning på nåværende syklus med global vekst. Vi ser flere attraktive verdsettelser i vårt bærekraftige investeringssegment, ikke minst innen ren energi og sirkulær økonomi”, skriver han.

Fornybar energi vokser raskt.

Innen ren energi nevner han at havvind har gjort det bra, med en dobling av markedet hvert år de siste ti årene i Europa. Skiftet fra fossile til fornybare energikilder går raskere og raskere. Charlie Thomas mener at lovgivning i tillegg til ny teknologi også driver overgangen. EU lanserer sin handlingsplan for bærekraftig finans, som blant annet vil få privat kapital til å bidra til å nå klimamålene.

“For oss er utviklingen viktig, og vi har investert i en rekke selskaper der vi mener utviklingshastigheten er høyest, for eksempel DSM og Corbion,” avslutter Charlie Thomas.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER