• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Absolute Return: Tøff måned i volatilt marked

(Fonder Direkt): I en måned med økt volatilitet, tapte hedgefondet Jupiter Global Absolute Return 1,0 prosent. Referanseindeksen (LIBOR 3 Måneder EUR) sto på 0,0 prosent i samme periode. Siden årsskiftet er fondet ned med 7 prosent.

Dette rapporteres av fondsforvalteren James Clunie i en månedlig kommentar for august.

Årsaken til volatiliteten var blant annet den fortsatte handelskrigen, svake veksttall fra Kina og Tyskland og en invertert rentekurve i USA, sier James Clunie.

Shortere senket Burford

Porteføljens lange posisjoner gikk i minus i løpet av august. Fremst var råvareselskaper som BP, BHP og Royal Dutch Shell, samt Burford Capital som underpresterte, melder James Clunie. Når det gjelder Burford Capital falt selskapet kraftig etter beskyldninger fra spesialistshorteren Muddy Waters om uregelmessigheter i hvordan selskapet beregner og rapporterer domstolskostnader og mangler i selskapets ledelse. Fondet har hatt selskapet i sin portefølje siden 2013, og kommenterer den nylige turbulensen:

“Vi føler oss trygge på hvordan Burford på en rolig og metodisk måte har framstilt motbevisning om anklagene og iverksatt tiltak for å kritisere selskapsstyring. Både administrerende direktør og investeringssjef har utvidet sin eierandel, »skriver James Clunie.

Samtidig mener forvalteren at det ville være uklokt å tro at Burford Capitals aksjer vil komme seg i løpet av en nær fremtid, og at den lavere markedsverdien vil senke selskapets vekstutsikter. Til tross for dette har fondet økt sin posisjon da James Clunie mener at markedets reaksjon virket overdreven.

Korte posisjoner i Tesla, Netflix, Healthcare Services, Dorman, International Flavors and Fragrances, Ceco Environmental, Spirax-Sarco, JM Smucker og Ollies ‘Bargain Outlet har gitt et positivt bidrag i løpet av måneden. På den annen side var det imidlertid korte stillinger i Shake Schack, Ball Crop og Transdigm, som til tross for flere svakheter, presterte sterkt i løpet av måneden, påpeker forvalteren.

Verdi beskytter mot nedgangstider

I en analyse fra Research Affiliates som James Clunie viser til, ser det ut til at alle syv lavkonjunkturer siden 1960-tallet har vært forårsaket av inverterte renter som har vedvart i minst et kvartal. For fondet påpeker James Clunie at verdiinvesteringene i følge analysen har underprestert de siste tre årene før inversjonen av rentekurven, men deretter utkonkurrert. Ifølge James Clunie kan dette bety at verdisatsing er en sikring mot nedgangen i økonomien.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER