• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: +2,3% i aug, solgte i argentina før markedssjokk

(Fonder Direkt): Obligasjonsfondet Jupiter Dynamic Bond steg med 2,3 prosent i august og overgikk med det referanseindeksen (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged), som steg med 0,4 prosent.

Dette fremgår av en månedskommentar fra Ariel Bezalel, som forvalter fondet. Årets avkastning summeres til 8,5 prosent så langt, sammenlignet med 5,5 prosent for indeksen.

Fondets utvikling de seneste fem årene sammenlignet med referanseindeksen(Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) per 31. august. (Kilde: Jupiter AM)

Fondets utvikling de seneste fem årene sammenlignet med referanseindeksen(Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) per 31. august. (Kilde: Jupiter AM)

“Markedene ble skremt i august av en rekke økonomiske datapunkter som så ut til å bekrefte den globale vekstnedbremsingen og den intensiverte handelskrigen mellom USA og Kina, samtidig som forventningene om videre rentekutt fra Federal Reserve steg”, skriver Ariel Bezalel.

Håndvektstrategien en vinner

Som en forklaring på fondets styrke i løpet av måneden, peker forvalteren på porteføljens såkalte håndvektstrategi (barbell), som balanserer amerikanske og australske statsobligasjoner med selektiv kreditteksponering med kort varighet samt fremvoksende markeder. Avkastningen oppgis å ha vært positiv i alle fondets sentrale tildelingsområder i løpet av måneden, med vekt på god utvikling for fondets statsobligasjoner i USA og Australia.

Statsobligasjonsrentene i fremvoksende økonomier falt generelt i løpet av måneden, noe forvalteren delvis tilskriver politiske spenninger i store deler av verden. Utover den nevnte konflikten mellom USA og Kina, trekker kommentaren frem faktorer som kollapsen av den italienske koalisjonsregjeringen, markedssjokket i Argentina i lys av president Macris uventede nederlag i primærvalget, og den økte sannsynligheten for en brexit uten avtale den 31. oktober. Ariel Bezalel konstaterer at de samlede omstendighetene førte til en betydelig opptur i statsobligasjoner.

“Rentene på de fleste tiårige statsobligasjonene noterte rekordlave nivåer; til og med italienske BTP-obligasjoner stenger under 1 prosent for første gang noensinne. Den totale mengden gjeld med negativ rente i verden steg til det nye høyeste nivået på 17.000 milliarder dollar i løpet av måneden”, bemerker Ariel Bezalel.

Med tanke på Dynamic Bonds bedriftseksponering meddeler forvalteren at fondets langsiktige obligasjoner i den britiske pubbransjen steg ordentlig, som et resultat av Hongkong-baserte investeringskonglomeratet CK Asset Holdings oppkjøp av Greene King.

Parerte Argentina-ras

I fremvoksende økonomier oppgis bedriftslån å ha overprestert utlån til stater, og fondet dro blant annet nytte av en sterk utvikling i det indiske obligasjonsmarkedet for selskaper samt hos brasilianske proteinprodusenter.

Ariel Bezalel informerer videre at fondet i det vesentlige unngikk å lide av de tunge nedgangene som ble notert på Argentinas finansmarkeder i løpet av måneden. Argentinsk gjeldseksponering skal ha blitt desimert til nesten null før primærvalget, som førte til et realt opprør i landets markeder.

Aggressive sentralbanker i vente

Fondsteamet i Jupiter Dynamic Bond har i en god stund ansett at USAs økonomiske syklus nærmer seg slutten, og at neste resesjon kryper stadig nærmere. En strøm av økonomiske data i august virker å bekrefte at de dårligere globale veksutsiktene, fremgår det av kommentaren. Ariel Bezalel peker spesielt på det største fallet i globale handelsvolumer på rullerende 12 måneder (ned 1,4 prosent fra juni i fjor) siden finanskrisen, samt den første kontraksjonsnoteringen i den amerikanske innkjøpssjefens indeks for industri siden januar 2016.

Forvaltningsteamet forventer seg fremover å se mer aggressive sentralbankslettelser enn det som i tilfellet er priset inn i markedet.

“Vi har lenge sagt at vi regner med flere rentekutt i løpet av andre halvår i 2019. Markedene ser ut til å ha sluttet seg til vårt syn, og priser inn tre rentekutt frem til januar 2020. Amerikanske statsobligasjoner faller bratt i løpet av rentekuttsyklusene, hvorfor vi fortsetter å være positive til disse samt tilsvarende verdipapier i andre utviklede obligasjonsmarkeder som Australia. Dette til tross for den store oppgangen vi har vært med på så langt i år”, skriver Ariel Bezalel.

Men i samsvar med fondets håndvektfilosofi søker forvaltningsteamet også etter andre muligheter i markedene. Som et eksempel på interessante situasjoner nevner forvalteren indiske statsobligasjoner samt selskapsobligasjoner i amerikanske og brasilianske fjærkre- og storfekjøttprodusenter.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER