• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Kon-Tiki: -3,0% i aug, flykt fra syklisk og svake valutaer

(Fonder Direkt): Skagenfondenes vekstmarkedsfond Kon-Tiki falt med 3,0 prosent i august, som var “en måned å glemme for investorer i fremvoksende makeder”.

Dette fremgår av fondets månedsrapport, der referanseindeksen (MSCI EM NR) oppgis å ha falt med 1,7 prosent. Med dette noterer Skagen Kon-Tiki en oppgang på 7,0 prosent hittil i år, mens referanseindeksen har steget med 9,0 prosent. Alle prosentsatser er beregnet med grunnlag i norske kroner.

Porteføljeforvalterne Cathrine Gether og Fredrik Bjelland lister opp en rekke faktorer som gjorde august til en tøff måned for fremvoksende markeder. Måneden begynte i oppoverbakke, etter at den amerikanske sentralbanken i slutten av juli dementerte at rentekuttet i starten av måneden var begynnelsen på en lettelsessyklus. Videre hadde valutaene i vekstmarkedene den verste måneden på over 20 år, noe som påvirket verdien av utlendingers eiendeler i disse markedene negativt. Samtidig noteres det i rapporten en svekkelse av økonomiske indikatorer, som blir sett på som et tegn på at den forlengede handelskrigen har en negativ innvirkning på forretningsklimaet.

“Sentralbanker på global basis reduserer rentene, mens obligasjonsmarkedet signaliserer en sterk bekymring. En ekstrem flukt til sikkerhet har ført til en aggressiv aktiva- og sektorrotasjon. En overvekt av sykliske aksjer ga en ulempe for Kon-Tiki, da særlig selskaper innen energi og råvarer ble rammet, “skriver Cathrine Gether og Fredrik Bjelland.

Fondets henholdsvis mest positive og negative porteføljebidrag i august. (Kilde: Skagenfondenene)

Fondets henholdsvis mest positive og negative porteføljebidrag i august. (Kilde: Skagenfondenene)

Blant de negative avkastningsbidragene i løpet av måneden oppgir porteføljeforvalterne at State Bank of India hadde en svak utvikling i lys av de nye bekymringene om et “bremsende eksternt miljø”, og som førte til motvind når det gjelder aktivakvalitet og vekst.

På den positive siden var den russiske butikkjeden X5, hvor aksjene steg etter at selskapet rapporterte solide resultater, ifølge forvalterne. Telekomselskapet China Unicom ble også notert høyere, og rapporteres å ha notert et velkomment løft etter samtaler med China Telecom om et delt 5G-nettverk. Det beste porteføljebidraget i august kom fra den koreanske bilprodusenten Hyundai Motor. Porteføljeteamet forklarer dette med den “årlige” arbeiderstreiken i Hyundai som ser ut til å ha nådd en løsning, samtidig som selskapet publiserte lovende resultater.

Når vi ser fremover venter Cathrine Gether og Fredrik Bjelland at visse politikere og sentralbankfolk vil ha stor innflytelse på markedsutviklingen på kort sikt.

“Kon-Tiki har en diversifisert portefølje med en overvekt av selskaper drevet av interne faktorer, og som omsettes med stor rabatt til fremvoksende markeder. P/E for 2020-estimatene er 7,5, sammenlignet med 11 for fremvoksende markeder generelt, “skriver forvalterduoen.

Skagen Kon-Tiki inneholdt 45 aksjer i slutten av august, hvorav de ti største postene er redegjort for nedenfor.

(Kilde: Skagenfondene)

(Kilde: Skagenfondene)

Les mer hos Skagenfondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER