• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Insight: Porteføljen er misforstått og undervurdert

(Fonder Direkt): Investeringsklimaet er fortsatt utfordrende for aktivistiske investorer. Aktivistskyggefondet Skagen Insight falt med 3,8 prosent i august, mens referanseindeksen (MSCI World NR USD) falt 0,9 prosent, begge tall i norske kroner. Siden begynnelsen av året har det tilsvarende tallet økt med 9,7 prosent for Skagen Insight og +21,2 prosent for sammenligningsindeksen.

Det skriver fondsforvalteren Tomas Johanssin i en kommentar angående august. Tomas Johansson identifiserer økte spenninger i handelskonflikten som en viktig årsak til fondets utvikling. Han mener at fondets selskaper er ufortjent lavt verdsatt:

“Verdsettelsen av mange selskaper i porteføljen vår er på de absolutt laveste nivående, mens driftsresultatene i selskapene generelt har overgått forventningene”, skriver forvalteren.

Fondet består av 30 selskaper, der ThyssenKrupp, Teikoku Sen-I og Eltel er de tre største eierandelene. Skagen Insight har en kraftig overvekt i Japan, med 32 prosent av kapitalen, sammenlignet med MSCI Worlds sammenligningsindeks, der Japan står for 8 prosent. Samtidig bemerkes en betydelig undervekt i USA, med 18,6 prosent av kapitalen, mot 63 prosent i indeksen.

Fondets eksponering (mørkegrønn) utifra land per 30. august 2019 mot sammenligningsindeksen MSCI World (lysegrønn). (Kilde: Skagen Fonder)

Fondets eksponering (mørkegrønn) utifra land per 30. august 2019 mot sammenligningsindeksen MSCI World (lysegrønn). (Kilde: Skagen Fonder)

Månedens største positive bidragsyter ble Roxgold, mens Conduent topper listen over negative bidragsytere, melder fondsforvalteren. En nyhet som Tomas Johansson ser på som positivt er at Conduent har annonsert en mulig utskilling av selskapet. Selskapets aktivist benyttet anledningen til å øke sin eierandel i Conduent i løpet av måneden.

Fondets beste og verste bidragsytere i september. (Kilde: Skagen Fonder)

Fondets beste og verste bidragsytere i september. (Kilde: Skagen Fonder)

“Det er et stort potensial i porteføljen, ettersom de fleste eierandelene fremdeles er misforstått og kraftig undervurderte,” avslutter Tomas Johansson.

Les mer hos Skagenfondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER