• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Focus: -1,9% i august, Roxgold mot strømmen og Sølvselskaper inn i porteføljen

(Fonder Direkt): Det globale aksjefondet Skagen Focus falt 1,9 prosent i august, mens referanseindeksen var ned mer beskjedne 0,6 prosent. Hittil i år har fondet steget med 12,7 prosent, mot 19,7 prosent for indeksen. Prosentene viser til norske kroner.

Porteføljeforvaltere Jonas Edholm og David Harris oppsummerer denne månedens utvikling i det globale aksjemarkedet med at økende handelsspenninger og bekymringer for globale vekstutsikter satte an tonen. I dette miljøet mislyktes fondets verdistrategi, samtidig som investorer oppsøkte ikke-sykliske aksjer.

“Såkalte lavvolatil eiendeler utgjør nå en betydelig del av den globale børsverdien og vi observerer her rekordavvik når det gjelder verdsettelse sammenlignet med vår eget investeringsunivers med verdiaksjer”, skriver Jonas Edholm og David Harris.

Skagen Fokus sitt beste og svakeste avkastingsbidrag i løpet av måneden. (Kilde: Skagenfondene)

Skagen Fokus sitt beste og svakeste avkastingsbidrag i løpet av måneden. (Kilde: Skagenfondene)

Det kanadiske gullgruveselskapet Roxgold ble fondets beste bidragsyter i august med en positiv porteføljepåvirkning på +0,89 prosent (i basisvaluta norske kroner). Forvalterne opplyser at de ser gull og sølveiendeler som attraktive i det nåværende investeringsklimaet, og konstaterer at Roxgold steg til en ny toppnotering i løpet av måneden. Knyttet til dette temaet inkluderte porteføljeteamet sølvprodusent Fortuna Silver i fondet, og de opplyser at selskapet har en sterk balanse og en vekstprofil som anses å overgå alt annet i bransjen.

En annen eierandel som gikk motsatt av den generelle utviklingen til Skagen Focus i august var kommunikasjonsselskapet Avaya Holdings. Aksjekursen sies å ha blitt påvirket av at det på nytt har kommet nye rapporter som indikerer at selskapet vurderer rivaliserende oppkjøpstilbud.

Medieselskapet Viacom var en av fondets svakeste andeler i august, da selskapet etter en langvarig prosedyre signerte en avtale med CBS (som også er en eierandel i Skagen Focus) om en sammenslåing.

“Vi tror dette markerer begynnelsen på prosessen med å endelig eliminere transaksjonens overheng, noe som har presset begge selskapenes aksjekurser de siste to årene, og i stedet fokusert på synergier, attraktive verdier og vekstpotensial,” skriver Jonas Edholm og David Harris.

Det mest negative porteføljebidraget var det brasilianske selskapet Sao Martinho, som i løpet av måneden sies å ha vist svakhet på grunn av en fortsatt svak utvikling for sukkerprisen, noe som påvirker det sukker- og etanolproduserende selskapet. Porteføljeforvalterne vurderer imidlertid at aksjen handles med en attraktiv avkastning på fri kontantstrøm-basis på mellomlang sikt.

Skagen Focus består av 34 aksjer, hvorav de ti største utgjør 47,1 prosent av porteføljeverdien. (Kilde: Skagenfondene)

Skagen Focus består av 34 aksjer, hvorav de ti største utgjør 47,1 prosent av porteføljeverdien. (Kilde: Skagenfondene)

Fondet skiller seg ut ved å ha større porteføljevekter i Japan, Canada og Østerrike enn tilfellet er i referanseindeksen, mens det er undervektet i USA. På sektornivå er Skagen Focus overvektet i råvarer, kommunikasjonstjenester og energi. Fondet er undervektet i IT-sektoren.

Les mer hos Skagenfondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER