• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen M2:+1,9% i august, konjunktururo favoriserte utviklingen

(Fonder Direkt) Ved utgangen av august hadde det blitt notert mer enn 30 rentekutt globalt. Frykten for en resesjon førte til flere risikoaverse investorer, som favoriserte eiendomssektoren.

På denne måten innleder eiendomsaksjefondet Skagen M2-forvalter Michael Gobitschek månedsrapporten for august.

Fondet steg 1,9 prosent i løpet av måneden i svenske kroner og har dermed steget 25,1 prosent hittil i år. På samme tid falt referanseindeksen (MSCI ACWI IMI RE ex Equity REITS) med 0,9 prosent, med en avkastning fra årsskiftet på 20,0 prosent.

Fondets beste og svakeste porteføljebidrag i august. (Kilde: Skagenfondene)

Fondets beste og svakeste porteføljebidrag i august. (Kilde: Skagenfondene)

De sterkeste bidragsyterne i august var det japanske konglomeratet Mitsui Fudosan og den finske boligleieoperatøren Kojamo. Alle fondets japanske eierandeler var på et pluss i slutten av måneden, påpeker forvalteren, og legger til at Kojamo ble støttet av en sterk kvartalsrapport. Uroen i Hongkong hadde imidlertid en negativ innvirkning på fondets lokale eierandeler.

“Med noen unntak, har sektoren blitt priset høyere enn ved begynnelsen av året, omtrent som aksjemarkedet generelt. Likevel er det mange spennende muligheter i den globale eiendomssektoren,” skriver forvalteren.

Michael Gobitschek mener at sektoren forblir attraktiv på grunn av sin stabile og økende omsetning, lave finansieringskostnader og solide kontantstrøm.

“Skagen M2 er godt posisjonert takket være sin filosofi og disiplinerte aksjeutvalg,” avslutter forvalteren.

Skagen M2s ti største beholdninger per 30. august. (Kilde: Skagenfondene)

Skagen M2s ti største beholdninger per 30. august. (Kilde: Skagenfondene)

Les mer hos Skagenfondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER