• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025: +0,49% I AUGUST, FORTSATT FORSIKTIG GITT MAKROSITUASJONEN

(Fonder Direkt) Etter en rolig periode i juli økte risikoaversjonen på aksjemarkedene i begynnelsen av august da urolighetene rundt brexit og handelskrigen mellom USA og Kina eskalerte. Volatiliteten avtok imidlertid mot slutten av måneden da forhåpninger om at ECB skulle gripe inn økte.

Det konstateres i en månedsrapport for rentefondet ODDO BHF Haut Rendement 2025. Fondet steg med 0,49 prosent i basisvaluaten euro i august og har økt med 8,36 prosent siden årsskiftet. I norske kroner er tilsvarende sifre +3,05 samt +9,78 prosent.

Fondsforvalterne Olivier Becker og Victoire Dubrujeaud indikerer at high yield-markedet (fondets investeringsområde) steg med 0,65 prosent i august, til tross for at de mindre risikovillige investorene og en mer imøtekommende pengepolitikk fra ECB fikk tyske og franske tiårige statsobligasjoner til å falle tilbake. Bevegelsene på kredittmarkedet oppgis derimot å ha vært liten.

Utviklingen for ODDO BHF Haut Redement 2025 siden den startet 12. januar 2018. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Utviklingen for ODDO BHF Haut Redement 2025 siden den startet 12. januar 2018. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

“Vi fortsetter å redusere vår idiosynkratiske risiko ved å stenge hele vår posisjon i Lecta. Vi har også nedskalert eksponeringen vår for Naviera”, skriver forvalterne. Ifølge forvalterne var aktiviteten i primærmarkedet høy i august, og fondet deltok i den nye emisjonen fra Swissport.

På sektornivå noteres de største økningene i varehandelen, som steg 1,9 prosent, forbruksvarer (+1,3%) og service (+1,2%). Helsevesenet fortsatte å underprestere i løpet av måneden, og droppet 0,8 prosent, mens bilsektoren slo seg tilbake og steg 0,9 prosent, noterer forvalterne.

“Vi vil fortsette å ha en forsiktig holdning ettersom handelskonflikten mellom USA og Kina og Brexit er potensielle kilder til kortsiktig ustabilitet”, avslutter fondsforvalterne.

De ti største utstederne i ODDO BHF Haut Rendement 2025-porteføljen. Totalt finnes det 136 beholdningen pr 31. august. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

De ti største utstederne i ODDO BHF Haut Rendement 2025-porteføljen. Totalt finnes det 136 beholdningen pr 31. august. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER