• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO Avenir Europe: Syklisk ned i takt med tilbakegang i økonomien

(Fonder Direkt): En måned med klart høyere volatilitet begynte med en nedgang og endte med en bedring. Sykliske selskaper som råvarer, energi, bank, forsikring og kjøretøy ble hardest rammet og falt mellom 6 og 9 prosent.

Det skriver ODDO BHF Equity Fund Avenir Europas forvaltere Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard og Sébastien Maillard i en månedsrapport for august. Fondet fokuserer på små- og mellomstore selskaper i Europa med registrert kontor i et EU-medlemsland eller OECD.

ODDO BHF Avenir Europe hadde en nedgang på 1,2 prosent i basisvalutaen i august, mens referanseindeksen (MSCI Europe SMID NR EUR) falt 1,3 prosent. Siden årsskiftet er fondets avkastning 17,7 prosent pr 30. august, mens referanseindeksen er opp 15 prosent.

Fondets utvikling de siste 10 år, indeksert til 100 pr 31. august 2019 (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondets utvikling de siste 10 år, indeksert til 100 pr 31. august 2019 (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

I motsetning til sykliske selskaper utgjorde mat, helse, kraft og eiendom en økning på mellom 2 og 3 prosent, skriver fondsforvalterne.

Fondsforvalterne mener at en lavkonjunktur, i det minste i industrisektoren, er ventet. Europa og Asia var de første som viste tegn til dette, og nå følger USA etter. I tillegg er markedet fortsatt sterkt påvirket av svingninger i handelskrigen mellom USA og Kina. Råvarer har falt betydelig i løpet av måneden, oljeprisene falt 7 prosent og jernmalmprisene falt 25 prosent. Forvalterne ser imidlertid at utsiktene for tjenesteselskaper, til tross for konjunkturen, er gode.

Fondets viktigste geografiske eksponering er mot Frankrike med 34 prosent, fulgt av Storbritannia (11), Tyskland (9,7), Sverige (7,1) og Irland (6,9). Sammenlignet med indeksen har porteføljen en overvekt mot helse, industri- og teknologisektorene.

I slutten av mai hadde fondet 38 beholdninger, med størst vekt i de to luftfartsselskapene Mtu Aero Engines og Safran, samt Alstom, som opererte i jernbanebransjen.

Forvalterne rangerer sin beholdninger på en skala fra 1-5 fra et ESG-perspektiv, der 1 betyr høy risiko og 5 betyr stor mulighet. Porteføljens samlede rangering er 3,4. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Forvalterne rangerer sin beholdninger på en skala fra 1-5 fra et ESG-perspektiv, der 1 betyr høy risiko og 5 betyr stor mulighet. Porteføljens samlede rangering er 3,4. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER