Sharing Alpha: Jupiter Dynamic Bond blant mest valgte fond

(Fonder Direkt): Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondskjøpere (fund selectors) fra 74 land rangerer fond og kan til og med bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedsstatistikk for august.

Den første listen viser hvilke fond som har høyest snittvurdering, hvor mange brukere som har vurdert samt hvorvidt fondets snittvurdering har gått opp, ned eller er uendret mot forrige måned. Listene inkluderer bare fond som er til salgs i Norden.

Fondsnavn            Vurdering  Antall Foregående 
Prosperity Cub Fund          4,86  7   Samme   
Russian Prosperity Fund        4,83  8   Samme   
Vanguard US Opportunities Fund    4,82  6   Samme 
Pictet TR - Agora           4,79  8   Opp   
Artemis US Extended Alpha Fund    4,79  7   Ned    
ECP Flagship European Value      4,78  5   Ned     
Schroder GAIA Two Sigma Diversified  4,77  19   Ned    
MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd   4,75  14   Samme   
Guardcap Global Equity        4,75  6   Samme    
Groupama Avenir Euro         4,72  18   Samme  

Nedenfor er de fondene som flest forvaltere valgte å inkludere i sine respektive fiktive fond-i-fond:

Fondsavn                 Antall   Foregående 
Morgan Stanley INVF Global Opportunity   22    Samme   
Merian Global Equity Absolute Return    22    Samme    
Nordea 1 - Stable Return Fund       18    Opp  
BSF European Opportunities Extension    18    Ned   
Pimco GIS Income Fund           14    Samme   
Groupama Avenir Euro            13    Opp   
Hermes Global Emerging Mkts        13    Ned   
Allianz Europe Equity Growth        13    Ned   
JPM Global Macro Opportunities       12    Ned   
Jupiter Dynamic Bond            11    Ny

Ved sammenstilling tar Sharing Alpha bare hensyn til vurderinger satt av brukere som kan identifisere seg som profesjonelle fondskjøpere. Hvem som helst kan teknisk sett opprette en konto på plattformen og vurdere fond, men for at vurderingen skal medregnes kreves denne verifiseringen.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER