Viking Global Investors: Innfører strammere uttakspolitikk -FT

(Fonder Direkt) Det USA-baserte aksjefokuserte hedgefondet Viking Global Investors innfører en mer restriktiv uttakspolitikk for noen kunder. Dette skjer er i lys av at Viking Global Opportunity (VGO)-fondet i økende grad beveger seg mot risikokapitalinvesteringer og andre investeringer som er vanskelige å verdsette fortløpende.

Det skriver Financial Times, og presiserer endringen med at noen investorer bare vil ha lov til å ta ut penger fra fondet i løpet av et bestemt vindu annethvert år.

Investorer som ikke samtykker i den nye policyen (tidligere gjaldt en uttaksmulighet en gang i året) innen 30. september, vil få utbetalt kapital som er satt inn, ifølge et kundebrev fra forvalteren som Financial Times har sett.

I brevet hevder Viking at noen transaksjoner i den unoterte delen av porteføljen kan inngås relativt raskt, mens andre kan ta over et års forhandlinger før de fører til gjennomføring.

“Vi tror at denne rullerende toårige lock up-perioden bedre oppfyller VGOs likviditetsforhold og vår deal-flyt, samtidig som den gir forvalteren bedre visibilitet med tilgjengelig tørt krutt”, skal Viking ha informert sine investorer om.

VGO steg med 22,5 prosent i første halvår, sammenlignet med 17,2 prosent for S&P 500. Viking planlegger å gjenåpne fondet for nye investorer i januar 2020, ifølge Financial Times.

Viking Global Investors ble grunnlagt i 1999 av nordmannen Andreas Halvorsen og har rundt 30 milliarder dollar under forvaltning.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER