• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Kon-Tiki: "Gjelder å være selektiv sent i sykelen"

(Fonder Direkt) Volatilitet i markedet gjorde comeback i august, delvis i lys av at USA kunngjorde nye tariffer mot Kina, noe som ikke har falt i god jord i Beijing.

Dette har satt sitt preg på fremvoksende markeder, inkludert Skagen Kon-Tiki Equity Fund, hvor porteføljeforvalter Cathrine Gether i en nyhetsoppdatering gir sitt syn på utsiktene for disse markedene.

Cathrine Gether. (Kilde: Skagen Fondene)

Cathrine Gether. (Kilde: Skagen Fondene)

Forvalteren slår fast at premissene for aksjeinvesteringer i fremvoksende markeder fremdeles er gunstige, til tross for handelsspenninger, men at det er nødvendig med grundige analyser på selskapsnivå for å kunne finne de aksjene som kan forventes å gi en god langsiktig avkastning.

Som et resultat av forvaltningsteamets bottom up-strategi har Skagen Kon-Tiki i dag en portefølje som handler med en attraktiv 33 prosent rabatt til MSCIs vekstmarkedsindeks, ifølge Cathrine Gether, som mener at dette betyr at fondet har gode muligheter til å slå sin referanseindeks.

Sør-Korea er et eksempel på et vekstmarked som Skagen vurderer å være undervurdert, og hvor Kon-Tiki er overvektet mot indeksen. Samsung Electronics trekkes frem som et selskap som gjør ting riktig, men der verdsettelsen ikke er i nærheten av globale konkurrenter.

“Til tross for at de produserer produkter i verdensklasse, er Sør-Korea ofte undervurdert på grunn av oppfatningen av svak selskapsstyring og dårlig kapitalallokering. Imidlertid blir aksjonærene behandlet bedre,” skriver Cathrine Gether om selskapet og Sør-Korea som helhet.

Forvalteren bemerker at handelsspenninger uunngåelig påvirker fremvoksende markeder, men ser fortsatt de strukturelle drivkreftene som for eksempel demografi som attraktive. Cathrine Gether sier at det gjelder å være selektiv sent i konjunkturene, og at fondet foretrekker sterke selskaper med attraktive verdsettelser, som i stor grad styrer sin egen skjebne.

“Hvis dagens handelsspenninger fortsetter, bør disse selskapene være riktig posisjonert for å stå imot effektene, og vi er også godt posisjonert til å finne ytterligere muligheter,” skriver hun.

Nedenfor er Skagen Kon-Tikis ti største aksjeposter per 31. juli. Fondet forvaltes også av Fredrik Bjelland.

Kilde: Skagen Fondene

Kilde: Skagen Fondene

Les mer hos Skagen Fondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER