Sharing Alpha: Jupiter Dynamic Bond ny blant mest valgte fond

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondsvelgere (fund selectors) fra 74 land rangerer fond og kan til og med bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for juli.

Den første listen viser hvilke fond som har høyest gjennomsnittsvurdering, hvor mange brukere som har rangert samt hvorvidt fondets gjennomsnittsvurdering har beveget seg opp, ned eller er uendret mot foregående måned. Bare fond som er tilgjengelige for salg i Norden er inkludert.

Fondsnavn            Vurdering Antall Foregående 
Prosperity Cub Fund         4,86  7   Samme   
Russian Prosperity Fund       4,83  8   Samme   
Vanguard US Opportunities Fund    4,82  6   Samme   
Artemis US Extended Alpha Fund    4,80  7   Opp    
ECP Flagship European Value     4,78  5   Ny     
Schroder GAIA Two Sigma Diversified 4,77  19   Opp    
Pictet TR - Agora          4,76  7   Ned    
MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd   4,75  14   Samme   
Guardcap Global Equity        4,75  6   Opp    
Groupama Avenir Euro         4,72  18   Samme   

Nedenfor er fondene som flest allokerere har valgt å inkludere i sine respektive fiktive fond-i-fond:

Fondsnavn                 Antall  Foregående 
Morgan Stanley INVF Global Opportunity   22    Samme   
Merian Global Equity Absolute Return    22    Ned    
Nordea 1 - Stable Return Fund       18    Samme   
BSF European Opportunities Extension    18    Samme   
Pimco GIS Income Fund           14    Samme   
Hermes Global Emerging Mkts        13    Samme   
Allianz Europe Equity Growth        13    Samme   
Groupama Avenir Euro            13    Samme   
JPM Global Macro Opportunities       12    Samme   
Jupiter Dynamic Bond            11    Ny     

Ved sammenstilling tar Sharing Alpha bare hensyn til vurderingene gitt av brukere som kan identifisere seg som profesjonelle fondskjøpere. Hvem som helst kan teknisk sett opprette en konto på plattformen og rangere fond, men for at vurderingen skal regnes med kreves denne verifiseringen.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER