• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Haut Rendement 2025:+0,43% i juli, agerer med forsiktighet gitt makrousikkerhet

(Fonder Direkt) Det daterte høyrenteobligasjonsfondet ODDO BHF Haut Rendement 2025 steg med 0,43 prosent i juli, en utvikling som innebærer en oppgang på 7,83 prosent siden årsskiftet.

Det fremgår av en månedsrapport.

I norske kroner steg fondet med 1,14 prosent og har avansert 6,52 prosent hittil i år.

Fondsforvalterne Olivier Becker og Victoire Dubrujeaud skriver i rapporten at avtalen mellom Donald Trump og Xi Jinping på G-20-møtet om å gjenoppta handelsforhandlinger ga et løft i markedssentimentet tidlig denne måneden, men at optimismen senere avtok. Den europeiske aksjeindeksen Stoxx 600, som endte måneden opp +0,2 prosent, ble hemmet av en rekke mindre tillitsøkende bedriftsrapporter og makroøkonomisk statistikk i eurosonen, skriver forvalterne, som her peker på sammenstilt PMI under forventning, forverring av det tyske forretningsklimaet og svake BNP-tall.

I statsobligasjonsmarkedet fortsatte rentene å falle i eurosonen i lys av signaler om lettelse fra ECB og skuffende økonomiske indikatorer, ifølge rapporten, der bevegelsene i kredittmarkedet sies å ha vært små. Resultatene til Itraxx Main og Itraxx Xover-indeksene var stort sett uendret, og påslagene stengte måneden på henholdsvis 50 og 253 basispunkter.

“I denne sammenhengen var utviklingen i markedet for høyrente i utgangspunktet uendret (+0,3 prosent), ettersom tap i personbiler (-0,5 prosent) og helsevesenet (-0,4 prosent) ble oppveid av sterk utvikling i eiendom (+1,2 prosent), energi (+0,9 prosent) og fritid (+0,6 prosent)”, skriver Olivier Becker og Victoire Dubrujeaud.

Ratingfordeling i porteføljen for ODDO BHF Haut Rendement 2025. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Ratingfordeling i porteføljen for ODDO BHF Haut Rendement 2025. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

I løpet av måneden optimaliserte fondet sine posisjoner i selskapet SPIE ved å øke eksponeringen for den lange delen av avkastningskurven, ifølge rapporten. Fondet gjenåpnet også en posisjon i Picard. Forvalterne skriver også at aktiviteten i primærmarkedet var høy i juli, og at fondet deltok i nye utstedelser fra Victoria, Oriflame og Cirsa. Andelen i Veritas ble solgt samtidig.

“Makroøkonomisk usikkerhet er fortsatt betydelig til tross for den tvilsomme tonen som sentralbankene har gitt. Opprinnelige halvårsrapporter indikerer at det er ventet en avmatning i noen sektorer, inkludert personbiler,” skriver Olivier Becker og Victoire Dubrujeaud.

Samtidig bemerker de at handelsspenninger mellom USA og Kina og Brexit fortsetter å være potensielle kilder til ustabilitet, og at fondet vil fortsette å handle med passende forsiktighet, gitt omstendighetene.

I slutten av juli hadde ODDO BHF Haut Rendement 2025 136 beholdninger i porteføljen. Nedenfor er de ti største emittentene:

Kilde: ODDO BHF AM SAS

Kilde: ODDO BHF AM SAS


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER