• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Euro High Yield Bond: +0,69% i juli, beholder defensiv posisjonering

(Fonder Direkt) Høytrenteobligasjonsfondet ODDO BHF Euro High Yield Bond steg 0,69 prosent i juli (basisvaluta euro), mens referanseindeksen (100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained) steg 0,58 prosent. Årets avkastning utgjør dermed 6,06 prosent, mens referanseindeksen har steget med 7,85 prosent.

Dette fremgår av en månedlig rapport fra fondsforvaltere Alexis Renault og Frauke Wolkewitz.

I norske kroner noterte fondet +1,41 prosent i juli, noe som representerer en økning på 4,77 prosent hittil i år.

“I juli viste det europeiske høyrentemarkedet en positiv avkastning på 0,56 prosent, med spreader som falt med 5 basispunkter til 376 basispunkter i slutten av måneden. Det positive risikosentimentet ble fortsatt støttet av forhåpninger om et rentekutt i USA, nytt QE programmer i Europa, og en løsning på handelsspenninger mellom USA og Kina, “skriver forvalterne.

Fondsportefølje (turkis) og referanseindeks (grå) prosent i ulike bransjer og geografier. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondsportefølje (turkis) og referanseindeks (grå) prosent i ulike bransjer og geografier. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Forvalterne skriver at det tekniske markedsbildet forble blandet i juli, da nettokjøp i høyrentemarkedet vedvarte, mens likviditeten i annenhåndsmarkedet fremdeles var utfordrende.

Alexis Renault og Frauke Wolkewitz skriver at fondet beholder sin defensive posisjonering gjennom varighetsundervekt og lavere opsjonsjusterte spreader enn tilfellet er i referanseindeksen. På sektornivå er fondet undervekt i sykliske områder som personbiler, kjemikalier og reise og underholdning. Når det gjelder rangeringer er fondet undervektede utstedere innen BB og CCC mens en overvekt er notert i B, ifølge rapporten.

“Når vi ser fremover, forventes det europeiske høyrentemarkedet å ha høyere volatilitet i lys av svakere økonomiske data og selskapets resultater, så vel som politisk utvikling i situasjoner som Italia, Brexit og tollforhandlingene,” skriver forvalterne.

ODDO BHF Euro High Yield Bond har 218 beholdninger i porteføljen. Ovenfor er vekting av de 10 største utstedere. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Euro High Yield Bond har 218 beholdninger i porteføljen. Ovenfor er vekting av de 10 største utstedere. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER