• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: +0,3% i juli, venter seg mer aggressive SB-lettelser enn hva markedet priser inn

(Fonder Direkt) Rentefondet Jupiter Dynamic Bond steg med 0,3 prosent i juli, med positiv utvikling i samtlige deler av porteføljen, hvilket gir en avkastning på 6,1 prosent hittil i år.

Det fremgår av en månedskommentar fra fondsforvalteren Ariel Bezalel, der referanseindeksen (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) oppgis å ha steget med 0,4 prosent i juli og 5 prosent siden årsskiftet.

I norske kroner er tilsvarende tall for fondet 1,0 prosent i juli og 4,9 prosent siden årsskiftet.

“Julimåneds markedsbevegelser domineres av to store sentralbankmøter: ECB den 23. juli og amerikanske Fed den 31. juli. I begge tilfeller hadde visse markedsaktører forventet seg at det ville bli kunngjort omfattende nødhjelpspakker, noe som ikke var tilfellet”, skriver Ariel Bezalel.

Ifølge forvalteren var de høye forventinger om et rentekutt mest fremtredende på USAs høyrentemarked, da flere nyutstedte høyrenteobligasjoner ble styrket med mellom 2 til 4 prosent etter notering - en uvanlig og dramatisk bevegelse, legger han til. Federal Resere kuttet styringsrenten med 25 basispunkter, i tråd med konsensus.

Områdene i fondsporteføljen som presterte sterkest i juli var statsobligasjoner i USA og Australia samt høyrente, gitt en sterk opptur i begge markeder, opplyser kommentaren. Til og med vekstmarkedsobligasjoner og investment grade-obligasjoner bidro til avkastningen. Fondets hedge mot utvidede høyrente-spreader mellom USA og Europa, i form av CDS-derivater, utviklet seg derimot negativt da spread-forskjellene trakk seg sammen.

Ariel Bezalel skriver at forvaltningsteamet venter ytterligere aggressive lettelser fra sentralbanker; mer enn hva som for tilfellet er priset inn i markedene.

“Det er basert på en rekke makro- og markedsvarslingssignaler, fra økningen av ‘covenant-lite-krediter’ og ‘zombieselskaper’ som holdes i live på grunn av lave renter, til vedvarende degradert vekst og handelsdata viktige nøkkelpunkter i Asia og Europa, rekordhøy gjeld hos amerikanske selskaper og vandrende/speilvendte avkastningskurver”, oppsummerer forvalteren fondteamets mindre optimistiske makrovurdering.

Ariel Bezalel meddeler at han ikke ser den nåværende globale oppbremsingen som et hakk i kurven midt i sykelen, og at Federal Reserve vil måtte kutte rentene mer aggressivt fremover. Over de kommende 12-18 månedene anslår forvaltningsteamet at rentene kommer til å synke tilbake til bunnivåene i USA, og at det til og med kan være nødvendig med en ny runde med kvantitative lettelser.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER