• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Insight: Uendret i juli, oppmuntrende rapporter styrker forvalterenes investeringstese

(Fonder Direkt) Aktivistskyggefondet Skagen Insight klarte ikke å holde tritt med referanseindeksen i juli, men fondsforvalter Tomas Johansson ser oppmuntrende tegn blant porteføljeselskapene.

Det fremgår av en månedlig rapport.

Tomas Johansson skriver at eierandelen til Newell Brands, Gea Group, Armstrong Flooring og Diebold Nixdorf alle steg tosifret som følge av selskapenes respektive kvartalsrapporter.

“Dette gir oss ytterligere bekreftelse på at selskapene våre går i riktig retning og at de forblir undervurdert av markedet,” skriver han.

Skagen Insight var uendret i juli, noe som representerer en økning på 14,0 prosent hittil i år. Samtidig steg referanseindeksen 4,5 prosent i løpet av måneden og har dermed økt med 20,1 prosent siden begynnelsen av året, ifølge rapporten der tallene viser til avkastning i norske kroner.

Fondets beste og svakeste avkastningsbidrag i juli. (Kilde: Skagen Fondene)

Fondets beste og svakeste avkastningsbidrag i juli. (Kilde: Skagen Fondene)

Det japanske bemanningsselskapet Pasona skilte seg ut i en positiv forstand i løpet av måneden, i lys av en solid rapport, ifølge forvalteren. Innehavene Thyssen Krupp og Armstrong Flooring tynget derimot avkastningen.

“Thyssen Krupp kom under press til tross for rapporter om at divisjonsplanene utvikler seg og at selskapet har fått sterk interesse for kronjuvelen sin, heisedivisjonen. Vi fortsetter å se et betydelig oppsidepotensial i denne situasjonen,” skriver Tomas Johansson.

I en generell oversikt over porteføljen vurderer forvalteren at det er et stort verdipotensial i eierandelene, ettersom han ser det store flertallet av porteføljeselskaper fortsatt misforstått og undervurdert av markedet. Dette er spesielt, gitt de fremskritt selskapene har gjort, ifølge Tomas Johansson.

I slutten av juli var Skagen Insight investert i totalt 31 forskjellige aktivistsituasjoner. De ti største beholdningene utgjorde 52,4 prosent av fondskapitalen. (Kilde: Skagen Fondene)

I slutten av juli var Skagen Insight investert i totalt 31 forskjellige aktivistsituasjoner. De ti største beholdningene utgjorde 52,4 prosent av fondskapitalen. (Kilde: Skagen Fondene)

Skagen Insight har en sterk overvekt i Japan, med litt over 33 prosent av kapitalen, sammenlignet med MSCI Worlds sammenligningsindeks, der Japan er 8 prosent. Samtidig noteres en betydelig undervekt i USA, med 20 prosent av kapitalen, mot 63 i referanseindeksen. Fondet har også overvekt i Tyskland, Sverige og Italia.

Les mer hos Skagen Fondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER