• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen m2: +3,1% i juli, forvalteren ser eiendomssektoren som fortsatt attraktiv

(Fonder Direkt) Eiendomsfondet Skagen m2 ga solid avkastning i juli, da den amerikanske sentralbanken senket rentene for første gang siden 2008.

“På den tiden var det som et resultat av finanskrisen og høy arbeidsledighet. I dag er aksjemarkedet på “all time high”, BNP-vekstutviklingen er blant den lengste i historien, mens arbeidsledigheten er den laveste på 50 år. Derfor er det et forebyggende rentekutt. denne gangen,” skriver fondets forvalter Michael Gobitschek i en månedlig rapport for Skagen m2.

Fondet avanserte med 3,1 prosent i norske kroner i perioden og har dermed økt 15,2 prosent siden årsskiftet. Tilsvarende tall for sammenligningsindeksen er henholdsvis 2,2 og 13,5 prosent.

Michael Gobitschek bemerker i rapporten at lavere styringsrenter er positive for reale eiendeler, som til tross for det siste tiårets renteoppgang i USA, har prestert veldig bra.

Når det gjelder rapporteringssesongen som nå nærmer seg sluttfasen, uttaler sjefen at de fleste eiendomsrapporter har vært som forventet eller bedre, spesielt med tanke på leieutvikling.

De innehav med beste respective dårligste porteføljepåvirkning i Skagen m2 i juli. (Kilde: Skagen Fondene)

De innehav med beste respective dårligste porteføljepåvirkning i Skagen m2 i juli. (Kilde: Skagen Fondene)

Fondets beste avkastningsbidrag i juli kom fra det Osaka-baserte (Japan) kontor og datasenteroperatør Keihanshin Building. Andelen ble inkludert i porteføljen tidligere på året, ifølge rapporten. Så langt i år er den finske boligoperatøren Kojamo fondets nest sterkeste eierandel, til tross for en svak nedgang i juli, kunngjør Michael Gobitschek.

I løpet av måneden deltok Skagen m2 i en kapitalinnsamling i det tyske kontor- og hotelloperatøren Aroundtown. Den nye kapitalen skal brukes til å skaffe eiendeler i Belgia, Nederland og Tyskland fra private equity-giganten Blackstone, heter det i rapporten.

Når det gjelder utsiktene for investering i eiendommer, skriver Michael Gobitschek:

“Sektoren er fortsatt attraktiv på grunn av sin stabile og økende omsetning, lave finansieringskostnader og solide kontantstrømmer. Skagen m2 er godt posisjonert takket være sin filosofi og forblir disiplinert i aksjevalget.”

I slutten av juli bestod fondsporteføljen av 36 aksjer. På landnivå topper Sverige eksponeringslisten med 15,4 prosent av kapitalen. Japan følges av 14,8 prosent, Hong Kong (10,1), Norge (8,6) og Tyskland (8,4).

Nedenfor er fondets ti største eierandeler, som utgjør 44,2 prosent av porteføljeverdien.

Kilde: Skagen Fondene

Kilde: Skagen Fondene

Les mer hos Skagen Fondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER