• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: +4,0% i juli, halvlederselskaper driver meravkastningen

(Fonder Direkt) Det systematiske aksjefondet ODDO BHF Artificial Intelligence hadde en god måned i juli, med en avkasting på 4,0 prosent, som var 3,0 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

Det fremgår av en månedsrapport fra fondsforvalterne Brice Prunas og Maxence Radjabi.

I norske kroner steg fondet med 5,9 prosent i juli, som innebærer en oppgang på 16,3 prosent siden 16. januar i år - fondets første avstemningspunkt siden lansering. Fondets basevaluta er dollar.

Den gunstige utviklingen i rapporten tilskrives en pågående pågang av halvlederaksjer, i lys av sterke selskapsrapporter fra viktige sektorselskaper som ASML og TSMC. En forbedring i trendutviklingen for minne blir også nevnt som en positiv faktor for denne delen av markedet.

Sammenlignet med indeksen kom mesteparten av meravkastningen fra halvledersektoren i USA, Japan og Europa, samt i den amerikanske programvaresektoren i form av innovative små og mellomstore selskaper, kunngjør forvalterne.

Fondsporteføljens sektorfordeling og over- og undervekter mot referanseindeksen. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondsporteføljens sektorfordeling og over- og undervekter mot referanseindeksen. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Artificial Intelligence er et tematisk aksjefond som bruker en big data-algoritme for å identifisere de viktigste underkategoriene i det nye AI-feltet, samt selskapene og aksjene som er mest relevante for temaet. ODDO BHFs egenutviklede kvantitative modell “Algo 4” velger deretter de 60 selskapene som anses å ha de mest attraktive finansielle egenskapene samt risikoprofil. På denne måten blir porteføljen konstruert, hvorpå den kontinuerlig overvåkes og analyseres av forvaltningsgruppen.

Fondets fem største aksjebeholdninger blant totalt 59 stykker, pr 31. juli. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondets fem største aksjebeholdninger blant totalt 59 stykker, pr 31. juli. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER