Matthew Asia:"ingen beviser for at tallet syv er magisk"

(Fonder Direkt) Syv er bare et tall, og det er ingen bevis for at det er magisk, skriver fondsforvalter Matthew Asias investeringsstrateg Andy Rothman i en spalte. Dette fordi Kinas sentralbank mandag lot den kinesiske yuanen svekkes til nivået der en amerikansk dollar koster over 7 yuan.

Strategen bemerker at media reagerte med stor dramatikk på hendelsen, men anslår at oppstandelsen snart vil avta, og påpeker blant annet at IMF uttalte at yuanens svekkelse ikke er “betydelig”.

Matthew Asia tror ikke at Kinas president Xi Jinping vil ty til en betydelig devaluering som svar på USAs siste tollrunde.

“Tariffene har liten direkte innvirkning på Kinas økonomi, siden nettoeksporten var mindre enn 1 prosent av Kinas BNP i fjor, og bare 20 prosent av den totale eksporten gikk til USA. Xi har betydelig bedre verktøy for å håndtere den mer indirekte effekten: svak tillit blant produsentene, noe som har bremset tempoet i produksjonen og presset investeringene, “skriver Andy Rothman.

Han minner om at Kommunistpartiet ikke har tatt vesentlige devalueringer i tidligere kritiske perioder som under den globale eller asiatiske finanskrisen, og peker på at president Xi Jinping har “mange verktøy” tilgjengelig for å takle en tregere eksportvekst.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER