• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Haut Rendement 2025: +2,3% i juni, opprettholder forsiktig syn

(Fonder Direkt) Markedene steg godt i juni - vedvarende økonomisk usikkerhet til tross. Forhåpninger om en pause i handelskrigen mellom USA og Kina, men fremfor alt duete kommunikasjon fra sentralbankene på begge sider av Atlanterhavet, ga støtte.

Dette fremgår av en månedlig rapport for ODDO BHF Haut Rendement 2025 rentefond, der forvalterne Olivier Becker og Victoire Dubrujeaud indikerer at høyrentemarkedet (fondets investeringsområde) steg med 2,2 prosent i juni etter korreksjonen som skjedde i mai.

Fondet var opp med 2,3 prosent i basisvalutaen euro, noe som representerer en økning på 7,4 prosent for årets første seks måneder. I norske kroner tilsvarer dette en oppgang på 1,9 prosent i juni og 5,3 prosent i første halvår av 2019.

“Vi reduserte idiosynkratisk risiko denne måneden ved å selge våre posisjoner i Intralot og Aldesa. Vi deltok også i ny-emisjoner fra Doc Generi og Travelodge. Vi fortsatte også å investere fondets betydelige tilstrømning i utstedere som inkluderte Algeco, Ineos og SPIE,” skriver lederne.

Olivier Becker og Victoire Dubrujeaud opplyser at oppgangene i juni indikerer at sentralbankenes duete tilnærming har trumfet den økonomiske usikkerheten som fremdeles råder. Lederne kunngjør imidlertid at de, til tross for den mer positive investeringsatmosfæren, fortsatt har en forsiktig holdning. Dette da idiosynkratiske risikoer er oppgitt å bygges opp, mens forvalterne forventer at kvartalsrapportene for andre kvartal vil inneholde en rekke “ubehagelige overraskelser”.

De ti største bidragsyterne i ODDO BHF Haut Rendement 2025:s portefølj. Totalt finnes 133 beholdinger i porteføljen, per den 30. juni. (Kilde Oddo BHF AM SAS)

De ti største bidragsyterne i ODDO BHF Haut Rendement 2025:s portefølj. Totalt finnes 133 beholdinger i porteføljen, per den 30. juni. (Kilde Oddo BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER