• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Euro High Yield Bond: +1,8% i juni, økt risiko, men fortsatt defensivt posisjonert

(Fonder Direkt) Det europeiske high yield-markedet viste en positiv utvikling i juni med en økning på 2,25 prosent og reduserte spreader - en risikovilje som, i likhet med de fire første månedene av året, ble drevet av håp om et amerikansk rentekutt og et nytt QE-program i Europa.

Det skriver high yield-fondet ODDO BHF Euro High Yield Bonds-forvaltere Alexis Renault og Frauke Wolkewitz i månedsrapporten for juni. Forvalterne legger til at tegn på lettelser i handelsforhandlingene mellom USA og Kina også bidro til det positive sentimentet, mens andre geopolitiske hendelser som hendelsen mellom USA og Iran bare hadde liten innvirkning.

Fondet steg med 1,80 prosent i juni og har dermed økt med 5,33 prosent i løpet av årets første seks måneder, sett i basisvalutaen euro. Samtidig steg referanseindeksen (100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained) med 2,27 prosent i juni og 7,22 prosent i løpet av første halvår. I norske kroner noterte fondet +1,33 prosent i juni, noe som gir +3,32 prosent i løpet av første halvår av 2019.

“ODDO BHF Euro High Yield Bond Fund økte sin risikoposisjon i løpet av måneden, men forblir defensivt posisjonert gjennom sin durasjonsundervekt og lavere opsjonsjusterte spreader mot referanseindeks. Fondet har undervektposisjoner i sykliske sektorer som personbiler, kjemikalier, detaljhandel samt reiser og underholdning (mest transportselskap)”, skriver Alexis Renault og Frauke Wolkewitz.

Eksponering angående rating og land i fondsporteføljen. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Eksponering angående rating og land i fondsporteføljen. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Når det gjelder utstedervurderinger, fortsetter fondet å være undervektige innen BB og CCC, mens det er overvektet enkel-B, ifølge rapporten.

Når en ser fremover, mener forvalterduoen at man kan vente høyere volatilitet i det europeiske markedet high yield-markedet, i lys av “mykere” økonomiske data, politisk utvikling i Italia, brexit og tariff-forhandlinger. For å kunne oppnå en meravkastning i dagens klima med høyere idiosynkratisk risiko, forblir kredittvalg avgjørende, og blir dessuten stadig viktigere, ifølge Alexis Renault og Frauke Wolkewitz.

Fondets ti største beholdninger per 30. juni 2019. Porteføljen består av totalt 228 beholdninger. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondets ti største beholdninger per 30. juni 2019. Porteføljen består av totalt 228 beholdninger. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER