• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Ecology Growth: sirkulær økonomi viste vei i andre kvartal

(Fonder Direkt) Det globale aksjefondet Jupiter Global Ecology Growth overgikk både sin referanseindeks (FTSE ET100 TR GBP) samt verdensindeksen World Index FTSE i andre kvartal. Fondet steg 3,2 prosent i basisvalutaen euro, mens referanseindeksen steg 1,5 prosent.

Globale aksjemarkeder hadde generelt gode resultater i løpet av andre kvartal, selv om opptrappingen av handelskrigen mellom USA og Kina i mai fikk investorer til å trekke seg tilbake, skriver fondsforvalter Charlie Thomas i en kvartalskommentar.

Bak fondets positive utvikling lå en blanding av tematiske og aksjespesifikke faktorer, konstaterer han. Eksponeringen mot den sirkulære økonomien trekkes fram som spesielt god i løpet av kvartalet, med selskaper som Casella Waste Systems og Tomra som presterer sterkt.

Sterke rapporter

Flere av fondets plasseringer rapporterte om sterke rapporter i løpet av kvartalet. Schneider Electrics resultat ble for eksempel høyere enn forventet, samtidig som salget økte med 9 prosent, skriver forvalteren.

Blant andre positive bidragsytere til avkastningen nevner forvalteren Itron som laget en god rapport og kunngjorde nye kontrakter.

Å ikke ha Tesla-aksjer, som utgjør 8 prosent av referanseindeksen, eller Umicore ser forvalteren som et smart trekk. Tesla fortsatte å falle etter en svak rapport mens Umicore, som produserer deler til elbilbatterier, tok ned prognosene på grunn av en redusert etterspørsel i Kina.

Ikke lenger plass til RPS Group og First Group

Det London-baserte infrastrukturkonsulentselskapet RPS Group tok ned utsiktene etter at veksten i Australia avtok, og i løpet av kvartalet ble eierandelen i RPS Group solgt.

First Group måtte også forlate porteføljen etter oppgang i aksjen etter den britiske transportmyndigheten blokkerte selskapet Stagecoach fra å by på tre innenlandske jernbaneselskaper, ifølge forvalteren.

Samtidig påpeker han at selskaper med stor direkte eksponering for handelskonflikten mellom USA og Kina utviklet seg noe svakere, slik som A.O. Smith.

I løpet av kvartalet økte fondet sin eierandel i Renewi, som er aktiv innen segmentet avfall-til-produkt, med den begrunnelse at selskapet stadig har utviklet seg i Nederland og forbedret balansen etter en veldig utfordrende periode.

Sirkulær økonomi og grønn energi favoritter på lang sikt

At den amerikanske sentralbanken vurderer å senke renten denne måneden viser hvilke problemer den globale økonomien står overfor, skriver . Han legger til at handelskonflikten mellom USA og Kina er nok et mareritt-scenario, som nå vises i svake tall i Kina så vel som i Europa og USA.

Fondsforvalteren vil holde et våkent øye med virkningen disse hendelsene har hatt på kvartalsrapportene, og hvordan lederteamene opptrer i disse tider med usikkerhet.

I disse turbulente tider tror imidlertid lederen at han kan se potensielle investeringsmuligheter, med attraktive verdier innen temaet bærekraft.

“Viktige områder hvor vi fortsetter å se langsiktige muligheter, er etter vår mening innen grønn energi og sirkulær økonomi,” avslutter Charlie Thomas.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER