• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Value: Fortsatt tøft for verdiinvestorer

(Fonder Direkt) Markedsklimaet fortsetter å være tøft for globale verdiinvestorer. I andre kvartal falt det fleksible aksjefondet Jupiter Global Value 0,1 prosent i basisvalutaen, sammenlignet med MSCI AC World Index, som steg 3,8 prosent. Siden årsskiftet har tilsvarende tall økt med 3,3 prosent for Jupiter Global Value og 16,6 prosent for MSCI AC WORLD Index.

Det rapporterer fondsforvaltere Ben Whitmore og Dermot Murphy, som kommenterer dagens markedssituasjon:

“Dette er sannsynligvis det vanskeligste markedsklimaet for verdiinvestorer siden 1998”, skriver fondsforvalterne.

WPP, Standard Chartered og Barrick Gold gikk sterkt

Kvartalets største bidragsytere var WPP, Standard Chartered og Barrick Gold. WPP, et globalt reklamebyrå, steg kraftig på rykter om hva salgsprisen for deres avhending av Kantar Media vil lande på. Den britiske banken Standard Chartered rapporterte et godt resultat som løftet kursen. Barrick Gold dro nytte av en høyere gullpris, påpeker fondsforvalterne.

På nedsiden nevner forvalterne Pandora som rapporterte både redusert inntekt og netto overskudd. Redusert fortjeneste ble også rapportert fra Royal Bank of Scotland og varehuskjeden Marks and Spencer, som begge tynget porteføljen i kvartalet.

Investorer overser verdi

Ben Whitmore og Dermot Murphy hevder at hovedårsaken til at det for tiden er vanskelig for verdiinvestorer å lykkes, er at investorer generelt ser ut til å ønske å eie verdipapirer som har drevet den siste oppsvinget i markedet, men er derfor også høyt verdsatt nå. Det er et problem for Jupiter Global Values investeringsmodell:

“For investorer som oss, som alltid begynner å se på verdi, blir dette et utrolig vanskelig markedsklima,” skriver Ben Whitmore og Dermot Murphy.

Fondsforvalterne kunngjør at de har tenkt å holde fast ved sin bevisbaserte modell ved å kjøpe undervurderte selskaper som kan skape verdi over tid. Fondsforvalterne rapporterer imidlertid at de er nøye med å overvåke risikospredningen.

“Gjennom diversifisering i investeringer og eksponeringer kan vi bedre navigere tematisk og sektorsspesifikk risiko, inkludert likviditetsrisiko i de underliggende beholdningene,” konkluderer Ben Whitmore og Dermot Murphy.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER