• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Absolute Return: svakt 2.kv, posisjonert for dårligere tider

(Fonder Direkt) I et kvartal som ble preget av handelskriger og tiltak fra sentralbanker, tapte aksjefondet Jupiter Global Absolute Return 0,6 prosent i basisvalutaen euro. Referanseindeksen (LIBOR 3 Måned EUR) gikk ned 0,1 prosent i samme periode. Siden årets begynnelse har fondet falt 4,4 prosent og referanseindeksen ned 0,2 prosent. Fondets svenske aksjeklasse noterte en tilsvarende prisutvikling.

Det rapporterer fondsforvalteren James Clunie i en månedlig kommentar for andre kvartal.

Fondets utvikling i andre kvartal 2019 målt i svenske kroner. (Kilde: Infront)

Fondets utvikling i andre kvartal 2019 målt i svenske kroner. (Kilde: Infront)

Kvartalet bød på et generelt stigende marked, til tross for en nedgang i mai, og i mellomtiden har fondet hatt en negativ nettoeksponering. Dette har vært negativt for fondet, skriver James Clunie. Videre peker han på at fondet har vært netto short mot det amerikanske aksjemarkedet og nettolang mot Storbritannia og Japan som ytterligere grunner til fondets svake utvikling i kvartalet. Valuta har også påvirket:

“En av kvartals største bekymringer har vært et fallende pund i forhold til euro. Dette devaluerte fondets beholdninger i britiske selskaper”, skriver James Clunie.

Vellykket short i Tesla

Positive bidragsytere i kvartalet ble fondets shortposisjon i Tesla, som rapporterte et svakt resultat, og en longposisjon i Gazprom, som økte utbyttet. Longposisjonen i Serco bidro også positivt da andelen steg etter å ha presentert sine planer om kjøp av en forretningsenhet for marine forsvarssystemer fra Alion Science & Technology Corporation.

Blant fondets negative bidragsytere er longposisjoner i Burford Capital og Centica, samt shortposisjoner i Ball Corp og Shake Chess. De to sistnevnte beskriver forvalteren som høyt verdsatt, men til tross for dette har kursene steget.

Shorter selskaper som er handelskrig-sensitive

Fondsforvalteren ser turbulens i markedet i tiden fremover, som deflasjonsrisiko og redusert troverdighet for sentralbankene, og som sikring for verre tider har fondet eksponering mot gull gjennom posisjoner i Gold ETC og Newcrest Mining.

Fra den siste markedsutviklingen å dømme, mener James Clunie at investorene synes å være generelt optimistiske og i troen på at handelskrigen vil ha et positivt resultat.

“Med tanke på de høye verdsettelsene av noen amerikanske selskaper som kan bli rammet av tariffene, holder vi våre shortposisjoner i selskaper som vil bli truffet hardt hvis handelskonflikten trappes opp igjen”, skriver James Clunie.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER