• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Kon-Tiki: Mer sentralbank-lindringer i fremvoksende markeder ventes

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Etter et sterkt første kvartal utviklet andre kvartal seg til en berg-og-dal-bane i fremvoksende markeder, etter at Donald Trump utviklet handelskrigen til en teknologikrig, noe som førte til at investorer flykte til havner som oppfattes tryggere.

Det skriver aksjefondet Skagen Kon-Tikis porteføljeforvalter Cathrine Gether og Fredrik Bjelland i en kvartalsrapport, der det konstateres at Dondald Trump gikk med på å gjenoppta handelsforhandlinger mot slutten av kvartalet.

Sett i juni steg fondet med 3,6 prosent, litt etter referanseindeksen, som var opp 3,7 prosent. Hittil i år har Skagen Kon-Tiki dermed steget med 11,8 prosent, mot 9,0 prosent for indeksen, ifølge rapporten.

“Strammere økonomiske forhold i fjor, kombinert med vedvarende usikkerhet knyttet til handelspolitikk, bidro med en økt risiko for lavere global vekst. Dette førte til nedgraderinger av globale BNP-prognoser i kvartalet. Toll kan ha en reell økonomisk påvirkning gjennom å forstyrre leverandørkjeder og sette investeringsplaner på vent. Investortillitten sank også, som følge av svakere kinesiske data enn ventet”, skriver forvalterne.

Cathrine Gether og Fredrik Bjelland noterer at sentralbanker i fremvoksende markeder, i likhet med Federal Reserve i USA, har innført en mykere holdning og at de har vedtatt lettelser. I Kina har likviditetsstøtten for små banker økt, og forvalterne mener at lavere inflasjon kommer til å gi den kinesiske sentralbanken plass til å lede mot lavere renter. Samtidig oppgis det at India skal ha senket renten for første gang under den nåværende lettelsessyklusen, mens det er tegn på en ny lettelsessyklus i Russland.

Forvalterne mener at flere sentralbanker i fremvoksende markeder trolig vil følge etter, og de tror at hellingen mot politiske lettelser som har returnert skulle kunne støtte globale vekstnivåer, handelskrigen til tross. Dette ses på som en årsak til at aksjemarkeder avsluttet andre kvartal positivt.

Fondets beste og svakeste porteføljebidrag i andre kvartal (Kilde: Skagen Fondene)

Fondets beste og svakeste porteføljebidrag i andre kvartal (Kilde: Skagen Fondene)

Skagen Kon-Tiki opplevde motvind i oljerelaterte beholdninger i kvartalet, da global vekst og geopolitiske tilbudsrisikoer medførte volatile oljepriser og negativt sentiment, fremgår det. Fondets relaterte beholdninger falt ordentlig, i linje med sektoren som helhet.

“Borr Drilling rapporterte resultater som var på linje med forventningene. Kommende nye banktjenester og positive guidinger hjalp ikke mye, hvilket heller ikke innsidekjøp gjorde. Når som helst forventer vi oss at Borr sikrer flere kontrakter i takt med at det mobile oljeplattformsmarkedet rebalanseres”, skriver forvalterne.

Beholdningen i Golar LNG oppgis å ha tynget av sesongmessige faktorer og omstart av flere atomkraftverk i Japan, kombinert med en mild vinter i Asia. Porteføljeteamet meddeler at en selskapsforenkling i form av å strukturere LNG-fartøy til en frittstående enhet bør være den neste katalysatoren for aksjen. En annen kilde til oppsiden kan være nye FLNG-prosjekter (“Floating Liquified Natural Gas”), noe som ikke lenger diskonteres i aksjen, ifølge forvalterne.

Bedre gikk det for beholdningen i den russiske matkjeden X5. Aksjen hentet seg inn kraftig på bakgrunn av at selskapet rapporterte sunne marginforbedringer for første kvartal, skriver forvalterne, som til og med peker på et sterkt momentum med drahjelp fra akselererende matinflasjon i landet.

En annen positiv bidragsyter i kvartalet var portefølje-nykommeren Ivanhoe Mining. Forvalternes oppfatning er at selskaper sitter på noen av verdens mest attraktive utviklede kobbermidler, og at utviklingen og kommersialiseringen av disse midlene innebærer en betydelig oppside.

“Selskapet fortsetter med å oppdage kobber, og ettersom CITIC Metal har tatt en eierandel på nesten 30 prosent i selskapet, er finansieringsoverhenget borte”, skriver Cathrine Geth og Fredrik Bjelland.

Forvalterne meddeler at fremvoksende markeder for tiden handles på linje med historiske gjennomsnitt, og med stor rabatt mot globale markeder. De skriver videre at forvaltningsteamets verdibaserte filosofi fortsatt er en nøkkelfaktor, og at dette er noe som skiller fondet fra mange andre fremvoksende markeder.

“Verdipapirer i fremvoksende markeder handles nå til historisk høye rabatter mot vekstandeler, hvilket innebærer en fordel for Kon-Tikis verdifilosofi ut i fra et risk/reward-perspektiv”, skriver Cathrine Gether og Fredrik Bjelland.

Porteføljen handles til et forventet P/E-tall på 8,0 for 2020 og et P/B-tall på 1,9, ifølge rapporten, der tilsvarende tall for fremvoksende markeder generelt sett er henholdsvis 11,5 og 1,6.

Skagen Kon-Tikis ti største beholdninger per 30 juni 2019. (Kilde: Skagen Fondene)

Skagen Kon-Tikis ti største beholdninger per 30 juni 2019. (Kilde: Skagen Fondene)

Les mer hos Skagen Fondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER