• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen insight: Porteføljeselskapene fortsatt sterk undervurdert

(Fonder Direkt) Andre kvartal var tøft for globale aktivistiske investorer, da fornyet handelsuro forstyrret markeder, skriver aktivitetsskyggefondet Skagen Insight Tomas Johansson i en kvartalsrapport.

Forvalteren mener imidlertid at ting har roet seg i begynnelsen av tredje kvartal, og derfor fortsetter fondet å være trygg på utsiktene for resten av året.

“Faktisk tror vi at 2019 har potensial til å være et veldig spennende år for Skagen Insight, spesielt siden det store flertallet av porteføljeselskapene våre, med tanke på de fremskritt de har gjort, forblir svært misforstått og undervurdert av markedet,” skriver Tomas Johansson

I juni økte fondet med 3,3 prosent. Sett i andre kvartal ble det registrert et tap på 2,1 prosent, og i første halvår var det en økning på 14,0 prosent, ifølge rapporten. Tilsvarende tall for referanseindeksen (MSCI World NR USD i NOK) var henholdsvis 3,5, 2,8 og 14,9 prosent.

Skagen Insights beste og verste avkastningsbidrag i andre kvartal. (Kilde: Skagen Fondene)

Skagen Insights beste og verste avkastningsbidrag i andre kvartal. (Kilde: Skagen Fondene)

Detaljhandelskjeden Hudson’s Bay kom ut som et av fondets beste beholdninger i kvartalet, etter at innsidere med et samlet eierskap på rundt 60 prosent satte et overtakelsestilbud på selskapet. Budet sies å ha korrespondert med en premie på nærmere 48 prosent, som imidlertid ikke er nok til selskapets grunnleggende verdi, ifølge Tomas Johansson, som også sier at nøkkelaktivisten var rask til å avvise budet som “utilstrekkelig”. Skagen Insight har beholdt sin beholdning med den begrunnelse at tilbudet er altfor lavt for å bli akseptert av minoritetsaksjonærene. Fondets kursmål er 20 prosent over dagens budnivå, og andelen vil bli beholdt i avvente av et forbedret tilbud, ifølge rapporten. I tillegg påpeker forvalteren at Hudson’s Bay kunngjorde i forbindelse med budet at det i siste instans likviderer sin europeiske virksomhet, som han mener ikke bare reduserer risikoen, men også utgjør en viktig katalysator for å frigjøre betydelige aksjonærverdier.

“Overtakelsestilbudet fremhever det faktum at det generelt sett er en lavere grense for hvor billig et selskap kan være i det offentlige aksjemarkedet. Hudson’s Bay er et godt eksempel på et selskap som har blitt veldig lite elsket av private investorer og har sett sine aksjer gå i ett nedadgående spiral som en konsekvens ”, understreker forvalteren.

Fundamentalt sett har den nye ledelsen gjort store fremskritt med å styrke selskapets balanse og forbedre strategisk posisjonering, ifølge Tomas Johansson, som bemerker at markedet ikke har tatt hensyn til dette.

“Vi kjenner oss trygge på å forbli investert i sitasjoner som dette, hvor det er stor forskjell mellom markedsverdien og underliggende grunnverdi. Spesielt når det er klart for oss at det er gode potensielle eiere av disse eiendelene utenfor børsen, som for eksempel private equity fond, gründerfamilier eller store innsidere som i Hudson saken”, skriver Tomas Johansson.

Forvalteren mener at denne dynamikken begrenser nedsiden og kan utgjøre en sterk indikator på at man ikke kommer til å tape penger ved investeringer i disse type situasjoner når verdsettelsen er lav.

En annen sterk bidragsyter i kvartalet var svensk Eltel, men uten signifikante selskapsspesifikke nyheter, ifølge forvalteren. Snarere peker han på mangelen på negative nyheter som en grunn til at aksjen har økt med over 85 prosent hittil i år.

“Eltel ga en av fjorårets verste porteføljebidrag, men vi ble investert gjennom perioden av markedsspenning fordi vår tro på saken var intakt. Den samme dynamikken har skjedd i Diebold Nixdorf, en aksje som hadde økt med over 400 prosent i begynnelsen av året.

To negative avkastningsbidrag nevnt i rapporten er Teikoku Sen-I og Conduent.

Når det gjelder japansk Teikoku, forteller Tomas Johansson at aksjen fikk et slag da ledende aktivist Sparx mistet en eierkamp, som med et annet utfall hadde gitt betydelige aksjonærverdier. Lederen mener at det kan drøye til neste år før denne situasjonen når en løsning, men skriver at ledelsen er mye mer optimistisk om hva de ser i Japan. Landet utgjør fondets største geografiske eksponering, med litt over 32 prosent av den investerte kapitalen.

I et fremtidsutseende gjentar Tomas Johansson meningen om at Skagen Insight består av en portefølje av tungt undervurderte selskaper der grunnleggende trender går i riktig retning, og hvor aktivister i stigende grad opptrer som katalysatorer for positiv forandring.

Fondets ti største beholdninger pr 30. juni 2019. (Kilde: Skagen Fondene)

Fondets ti største beholdninger pr 30. juni 2019. (Kilde: Skagen Fondene)

Les mer hos Skagen Fondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER