• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Global: ICE, Microsoft og DSV ledet veien i 2.kv

(Fonder Direkt) Aksjefondet Skagen Global har prestert bra i andre kvartal, som på globalt nivå ble påvirket både positivt og negativt av makrodata og tariffer.

Det skriver porteføljeforvalterne Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen i kvartalsrapport for aksjefondet Skagen Global om andre kvartal.

Steget foran indeks

Skagen Global steg med 5,7 prosent i kvartalet, og har dermed økt med 16,2 prosent siden begynnelsen av året, ifølge rapporten. Referanseindeksen (MSCI ACWI NR USD i NOK) har prestert henholdsvis 2,4 og 14,2 prosent opp for tilsvarende perioder. Skagen Global har dermed gitt mer avkastning mot indeks i både ett og tre års tid, skriver Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen.

Fondet består av 37 posisjoner, hvor litt over halvparten er amerikanske selskaper. De tre beste resultatene i andre kvartal var Intercontinental Exchange (ICE), Microsoft og DSV, skriver forvalterne.

Fondets beste og verste porteføljeinnskudd i andre kvartal. (Kilde: Skagen Fondene)

Fondets beste og verste porteføljeinnskudd i andre kvartal. (Kilde: Skagen Fondene)

ICE har ifølge fondsforvalterne ikke rapportert noe bemerkelsesverdig, men snarere handler oppgangen om at selskapet har slepet etter det generelle aksjemarkedets oppgang som første kvartal bød på. Når det gjelder Microsoft, fremhever Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen selskapets strukturelle vekst i skytjenester som noe spesielt positivt. Det danske transport- og logistikkfirmaet DSV vil bli enda større siden de i kvartalet kom i mål med oppkjøpet av konkurrenten Panalpina, rapporterer Skagen.

På nedsiden nevner forvalterne Deutsche Wohnen, hvis aksje er blitt nedtrykt av Berlins politikere som tyder på en femårig frysning av leienivået i byen. Også Googles morselskaps Alphabet falt etter at selskapet har rapportert forverret vekst i første kvartal. Den finske skogsindustrigruppen UPM-Kymmene er fortsatt under press fra fallende priser på papirmasse, ifølge rapporten.

Rørledning, laks, økonomi og vin inn i porteføljen

Fire nye selskaper har fått lov til å ta plass i porteføljen, og to selskaper har blitt forlatt i kvartalet. Fondet har investert i American Atmos Energy, hvor Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen ser potensial i selskapets virksomhet for å erstatte utdaterte naturgassrørledninger med nye og mer miljøvennlige alternativer. Videre har fondet investert i lakseprodusenten Bakkafrost, en investering som forvalterne forsvarer med delvis en global megatrend i økt etterspørsel etter protein, og dels Bakkafrosts løpende investeringer i anleggsmidler som Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen mener burde skape verdi over tid. Tilslutt har fondet investert i CME-konsernet og den franske vin- og spritprodusenten Pernod Ricard. Avhendelser i kvartalet vedrørte det tyske forsikringsselskapet NN Group og den franske IT-tjenestevirksomheten Capgemini.

Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen mener at Skagen Globals portefølje til tross for den seneste tids oppgang kan levere mer:

“Skagen Global vil fortsette å lete etter underverdsatte selskaper med stabil økonomi, sterk markedsposisjon og ledelse som gjør sunne investeringer. Porteføljen er attraktivt verdsatt med et klart fokus på langsiktig verdiskapning”, avslutter de.

Fondets ti største beholdninger pr 30. juni 2019. (Kilde: Skagen Fondene)

Fondets ti største beholdninger pr 30. juni 2019. (Kilde: Skagen Fondene)

Les mer hos Skagen Fondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER