• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Focus: Ser potensial for redusert verdsettelsesgap

(Fonder Direkt) Etterfulgt av et rekordkvartal for absolutt avkastning i januar-mars, falt det globale aksjefondet Skagen Focus tilbake i mai, men hentet seg ordentlig inn i juni.

Det fremgår av en kvartalsrapport for fondet, som forvaltes av Jonas Edholm og David Harris.

Fondet steg 4,1 prosent i juni, 0,6 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Siden årsskiftet noteres en oppgang på 12,6 prosent, som er 1,6 prosentpoeng etter indeksen, ifølge rapporten.

Forvalterne legger merke til at verdsettelsesforskjellene mellom de amerikanske og japanske aksjemarkedene oppnådde en ny rekord i kvartalet, noe som påvirket fondet i relative forhold, da porteføljen er nesten 25 prosent eksponert i Japan. Dette markedet anses å være betydelig undervurdert, samtidig som verdiene i USA anses som oppblåste.

“Vi tror at verdsettelsesgapet mellom USA og Japan har potensial til å synke på mellomlang sikt, i takt med at den japanske disiplinen gjeldende for kapitalallokering gradvis forbedres. Det her er avgjørende for at utenlandske investorer skal være oppmerksomme på hvor undervurdert det japanske aksjemarkedet er”, skriver Jonas Edholm og David Harris.

Porteføljeteamet slår videre fast at globale handelsspenninger har åpnet muligheter for investorer som er villige til å gå mot strømmen. Eksempelvis har fondet bygget opp en beholdning i halvlederselskapet ST Microelectroings, da verdsettelsesanalysen indikerer betydelig oppside på nåværende inntjeningsnivå, samtidig som selskapet sannsynligvis vil fortsette å levere solid vekstrate på mellomlang sikt.

En annen posisjon som er innledet er i det tyske industrikonglomeratet Thyssen Krupp, som opplyses å være mer vanskeligstilt av den pågående handelsdynamikken.

“Vi har også identifisert en verdsettelsesforstyrrelse, da selskapet har annonsert at de vurderer strategiske alternativer for deres heisenhet - konsernets kronjuvel. Ved et konservativt verdsettelsesestimat for heisenheten, hvor en IPO eller direkte distribusjon er alternativene, tror vi at det er en oppside på mer enn 50 prosent i aksjen”, skriver forvalterne.

Fondets beste og verste porteføljebidrag i andre kvartal 2019. (Kilde: Skagen Fondene)

Fondets beste og verste porteføljebidrag i andre kvartal 2019. (Kilde: Skagen Fondene)

En sterk bidragsyter til Skagen Focus` avkastning i andre kvartal kom fra den tyske matkjeden Metro, som var inkludert i porteføljen for omtrent et år siden, til en verdsettelse forvalterne kaller “rock-bottom”. Etter visse utviklinger på eiernes side ble et kjøpstilbud annonsert hos selskapet i juni, noe som ikke kom som en stor overraskelse for forvalterne. Skagen Focus har solgt omtrent halvparten av posisjonen, ettersom aksjen har oppnådd fondets referanseindeks, ifølge rapporten.

Det USA-baserte programvareselskapet Avaya falt derimot tilbake i kvartalet, da en nedslående resultatrapport forsinket tidslinjen og forventingene om overtakelse fra private equity-hold, meddeler forvalterne. Selskapet ble gjenstand for interesse fra private equity under det første kvartalet, hvilket fikk aksjen til å stige kraftig. Avaya handles fortsatt til veldig lave overskuddsmultipler og et betydelig kontantstrømutbytte, ifølge porteføljeteamet.

På transaksjonsfronten generelt har fondet solgt posisjonen i kyllingoppdretteren Pilgrim`s Pride, da aksjen har en verdsettelse på over 75 prosent har nådd forvalternes referanseindeks.

En posisjon ble åpnet i kvartalet i det kanadiske gullgruveselskapet Roxgold, som har sin viktigste ressurs Yaramoko Gold Mine i vestafrikanske Burkina Faso. Flere faktorer opplyses å ha presset aksjen. For det første anses visse områder i Burkina Faso plages av blant annet jihadistvold, men forvalterne påpeker at selskapets produksjon aldri har blitt påvirket av dette.

“Hvor som helst har den negative oppfatningen ført til en overdrevet høy diskonteringsrente på selskapets eiendelbase og fremtidige kontantstrømpotensial. (…) Vi mener at ytterligere katalysatorer inkluderer at hovedaksjonæren og gruvespesialisten Appian presser på tiltak for å fjerne aksjens undervurdering, som kan inkludere konsolideringsaktivitet blant mindre operasjoner i regionen”, skriver Jonas Edholm og David Harris.

Forvalterne anser at Roxgolds nåværende verdivurdering på mindre enn tre ganger den operative kontantstrømmen er ekstremt lav, og har et kursmål på 1,50 kanadiske dollar om to eller tre år, noe som betyr en oppside på over 50 prosent.

I det gjeldende nåværende markedsklimaet, rapporter forvalterne at de, som verdiorienterte motstrømsinvestorer, liker uberettiget pessimisme på grunn av prisene det medfører. Som en konsekvens ser de for tiden sterke verdsettelsesforstyrrelser over store deler av det globale aksjemarkedet. Fondet inneholder for tiden 35 aksjer, og porteføljeteamet mener at samtlige er undervurderte.

Nedenfor er Skagen Focus` ti største beholdninger ved utgangen av juni.

(Kilde: Skagen Fondene)

(Kilde: Skagen Fondene)

Les mer hos Skagen Fondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER