• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: +4,0% i juni, Wirecard reiste seg

(Fonder Direkt) Markedsrallyet fra begynnelsen av året fortsatte inn i andre kvartal, da de europeiske aksjemarkedene steg i april med drahjelp fra en positiv rapporteringssesong og noen verdsettelsesstigninger i takt med at det overdrevent negative sentimentet ble skrinlagt.

Det skriver fondsforvalter Alexander Darwall i kvartalskommentar til aksjefondet Jupiter European Growth.

Forvalteren bemerker at det negative stemningssentimentet endret seg igjen i mai, som begynte med USAs president Donald Trump, som truer med å pålegge 25 prosent tariffer på nesten all kinesisk import. Dette slo hardt mot sykliske sektorer som halvledere, råvarer og personbiler, med tyske selskaper spesielt i skuddlinjen, ifølge Alexander Darwall.

“I juni fikk den fortsatte kollapsen for eurosonens femårige inflasjonsforventning Mario Draghi til å signalere en beredskap til å kutte renten eller kjøpe flere obligasjoner hvis veksten ikke lykkes å ta fart. Dette førte til et skarpt fall i obligasjonsrenter i hele Europa. Samtidig steg europeiske aksjemarkeder ordentlig etter Draghis hensiktserklæring. Markedene fikk også støtte av håp om en handelsvåpenhvile mellom USA og Kina i forbindelse med G20-forhandlingene, oppsummerer Alexander Darwall.

Jupiter European Growth steg med 4,0 prosent i juni (basisvaluta euro). Andre kvartal steg med 7,6 prosent, og hittil i år har fondet økt med 19,7 prosent. I norske kroner er tilsvarende tall 3,5, 8,1 og 17,4 prosent. Referanseindeksen (FTSE World Europe TR EUR i NOK) viser også økninger på 4,0, 3,7 og 14,5 prosent i tidsperiodene.

Blant porteføljeselskapene innhentet det tyske betalingsselskapet Wirecard seg i kvartalet etter å ha blitt anklaget for svindel tidligere i året. Ifølge forvalteren ble Wirecard støttet av at årsrapporten mottok en uklassifisert vurdering fra revisjonsfirmaet Ernst & Young, som fulgte omfattende revisjonsarbeid med selskapets egne rettsmedisinske eksperter.

“Wirecard holdt prognosen for 2019 samtidig som forslag til et sentralt partnerskap med Softbank for digitale betalingsløsninger i Asia ga ytterligere vekstmuligheter,” skriver Alexander Darwall.

Et annet positivt avkastningsbidrag kom fra Intermediate Capital, som meldes å ha reagert positivt på publiserte årsresultater. Forvalteren melder at selskapet opplever sterk etterspørsel innenfor sitt voksende utvalg av alternative investeringsprodukter.

I tillegg ga Adidas tosifret avkastning etter å ha sluppet en sterk rapport for første kvartal, ifølge forvalteren, som påpeker at ordentlig styrket bruttomargin bidrar til å levere profitt som langt over slo konsensusestimatene.

Også RELX har vært bra, da en fornyet avtale om medisinske journaler i Frankrike og Norge reduserte selskapets risiko forbundet med deres forsknings-, tekniske- og medisinske divisjon, fremgår det av kommentaren.

Deutsche Boerse steg også i kvartalet etter å ha holdt en investordag hvor fremtidige investeringsplaner ble annonsert.

Fondet hadde to klare sinker i perioden, Umicore og Carnival.

“Umicores aksje falt etter at selskapet reduserte prognosen ved å henvise til svakere etterspørsel etter batterikatoder, særlig i Kina, mens cruiseskipoperatøren Carvals aksje falt etter nyheter om at marginene er under press fra svakere europeisk etterspørsel, høyere kapasitet og et amerikansk reiseforbud mot Cuba”, skriver Alexander Darwall.

Forvalteren peker på dårligere økonomisk vekst som den største trusselen for øyeblikket og kunngjør at fondsteamet er overbevist om at det fortsatt er mange interessante markedsmuligheter å dra nytte av.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER