Sharing Alpha: Guardcap Global Equity inn på topplisten i juni

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondskjøpere (fund selectors) fra 73 land vurderer og til og med kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedsstatistikk for juni.

Den første listen viser hvilke fond som har høyest snittvurdering, hvor mange brukere som har gitt vurdering samt om hvorvidt fondets snittvurdering har beveget seg opp, ned, eller er uforandret mot forrige måned. Listene inkluderer kun fonder til salg i Norden.

Fondnamn               Vurd  Antall Tidligere 
Prosperity Cub Fund          4,86  7   Samme   
Russian Prosperity Fund        4,83  8   Samme   
Vanguard US Opportunities Fund    4,82  6   Samme   
Pictet TR - Agora           4,77  7   Opp    
Schroder GAIA Two Sigma Diversified  4,76  19   Samme   
MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd   4,75  14   Samme   
Artemis US Extended Alpha Fund    4,74  8   Samme   
Guardcap Global Equity        4,73  6   Ny     
Groupama Avenir Euro         4,72  18   Samme   
Robeco BP US Premium Equities     4,71  7   Samme   

Under er de fondene som flest allokerere har valgt å inkludere i sine respektive fiktive fond.

Fondnamn                  Antall  Tidligere 
Merian Global Equity Absolute Return    23    Samme   
Morgan Stanley INVF Global Opportunity   22    Samme   
Nordea 1 - Stable Return Fund       18    Samme   
BSF European Opportunities Extension    18    Samme   
Pimco GIS Income Fund           14    Samme   
Hermes Global Emerging Mkts        13    Samme   
Allianz Europe Equity Growth        13    Samme   
Groupama Avenir Euro            13    Opp    
JPM Global Macro Opportunities       12    Samme   
Hermes Asia ex-Japan Equity Fund      11    Samme   

Ved sammenstillingen tar Sharing Alpha bare hensyn til vurderinger som settes av brukere som kan identifisere seg som profesjonelle fondskjøpere. Hvem som helst kan teknisk sett lage en konto på plattformen og vurdere, men for at vurderingen skal gjelde kreves det verifisering.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER