• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Avenir Europe: +4,5% i juni, sentralbanker, handelssamtale og lavere renter ga støtte til markedet

Aksjefondet ODDO BHF Avenir Europa steg med 4,5 prosent i juni (basisvaluta euro), 0,7 prosentenheter bedre enn referanseindeksen (MSCI Europe SMID EUR NR) som økte med 3,8 prosent. Hittil i år har fondet dermed steget 18,8 prosent, mens referanseindeksen er opp 16,3 prosent.

Det fremgår av en månedsrapport.

I norske kroner steget fondet med 4,0 prosent i juni, hvilket innebærer en oppgang på 16,5 prosent hittil i år.

Utvikling for ODDO BHF Avenir Europe de siste 10 årene (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Utvikling for ODDO BHF Avenir Europe de siste 10 årene (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondsforvalterne Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard bemerker at den siste fasen av handelskrigen tynget vekstutsiktene for industrien i juni. Markit-indikatoren var ved utgangen av måneden uendret på 48 poeng i Europa, mens trenden fortsatt ned mot 50-nivået i USA, mens Asia, inkludert Japan, falt tilbake til 49,5 poeng, skriver forvalterne. De ser imidlertid at sentimentindikatorer i tjenestesektoren er bedre.

“I slutten av juni har den økonomiske boomen i USA pågått i 10 år - en av de lengste ekspansjonsperioder i amerikansk historie - men det er tydelige tegn på at slutten er i sikte,” skriver forvaltergruppen.

Som forklaringer på aksjemarkedets oppgang i juni peker ledere på proaktive tiltak fra sentralbanker for å støtte vekst, forventninger om at nylige samtaler mellom USA og Kina vil føre til nye internasjonale handelsregler, samt lave obligasjonsrenter.

“Uten eiendomsbransjen, som er truet av leierestriksjoner, steg alle sektorer i Europa i løpet av måneden. Dette gjaldt også de mest sykliske sektorene, som falt kraftig i mai, sier forvalterne.

Ved utgangen av juni hadde fondet klart overvekt i helsesektoren, mens en tydelig undervekt ble observert i finans og en mindre undervekt i varebransjen. Medianmarkedsverdien var 7,9 milliarder euro. På landsnivå var Frankrike størst med en porteføljevekt på 34,8 prosent, før Storbritannia (13,2 prosent), Tyskland (9,4), Sverige (7,9) og Irland (7,2). Porteføljen inneholder i alt 42 aksjer.

Fondets 10 største beholdninger pr 30. juni. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondets 10 største beholdninger pr 30. juni. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER