• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: +8,3% i juni, medvind i halvledersektoren

(Fonder Direkt) Det systematiske aksjefondet ODDO BHF Artificial Intelligence økte med 8,3 prosent i juni (basisvaluta dollar) og har dermed økt med 10,0 prosent siden fondets første avkastningsdato, 16. januar 2019.

I norske kroner er tilsvarende tall 5,4 og 9,8 prosent. Referanseindeksen (MSCI World NR USD i NOK) har økt med 3,8 og 12,2 prosent i samme periode.

“Juni var en god måned for fondet med en økning på 8,3 prosent, noe som overgikk referanseindeksen. Mot slutten av måneden ble det opplevd en oppmuntrende oppadgående trend foran G20-møtet og etter utfallet - en svak nedgang i handelskrigen mellom USA og Kina, noe som hadde en positiv effekt spesielt på halvledersektoren, skriver fondsforvaltere Brice Prunas og Maxence Radjabi i en månedlig rapport.

ODDO BHF Artificial Intelligence bruker kunstig intelligens for å identifisere globale aksjer med eksponering mot AI, ved å kategorisere selskapene i ulike relaterte undertemaer.

  På geografisk nivå har fondet en overvekt i Nederland. Som andel av kapitalen er 62,7 prosent investert i USA, noe som er litt høyere enn i referanseindeksen. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

På geografisk nivå har fondet en overvekt i Nederland. Som andel av kapitalen er 62,7 prosent investert i USA, noe som er litt høyere enn i referanseindeksen. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Forvalterne rapporterer at det meste av fondets overprestasjon i juni kom fra halvledereksponering i USA, Europa og Japan, samt fra den amerikanske programvarebransjen via innovative små og mellomstore bedrifter. Det er imidlertid rapportert aksjeplukking i den amerikanske farmasøytiske sektoren, og fraværet av bankeksponering har påvirket fondet negativt, om enn i begrenset omfang.

ODDO BHF Artificial Intelligence fem største beholdninger pr 30. juni. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Artificial Intelligence fem største beholdninger pr 30. juni. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER