AuAg Fonder: Lanserer "Sveriges kanskje mest risikofylte fond" etter sommeren, fokus på sølv

(Fonder Direkt) I begynnelsen av juni forlot fondsforvalter Eric Strand Pacific Fonder der han forvaltet edelmetallfondet Pacific Precious, og kunngjorde noen uker senere at han hadde registrert varemerket AuAg Fonder.

Med dette i tankene, så vel som økningen i gullprisen som fikk fart i slutten av mai, kontaktet Fonder Direkt forvalteren for å få vite mer om sitt nye varemerke og høre hvordan han ser på utsiktene til gull- og sølvprisene.

Eric Strand. (Kilde: AuAG Fonder. Fotograf: Fannie Runneberger)

Eric Strand. (Kilde: AuAg Fonder. Fotograf: Fannie Runneberger)

Eric Strand ser to klare forklaringer for økningen som har vært i gullprisen i det siste. Til dels at sentralbankene har blitt mykere i sin kommunikasjon, først ECB i Europa og deretter Federal Reserve i USA. Han bemerker at markedet forventer en reduksjon fra Fed i nær fremtid, men at dette kan være noe av en ønsketanke fordi det ikke er helt sikkert at det vil skje.

Kan det bety en nedsiderisiko for gullet, hvis den forventede rentenedsettingen uteblir?

“Ja, det kan være at det viser seg at Fed ikke er like duete som man har begynt å regne med,” sier Eric Strand.

Den andre forklaringen han ser for styrking av gullprisen, er uroen for krig spratt opp i sammenheng med den eskalerende situasjonen mellom USA og Iran. Forvalteren ser en tydelig sammenheng mellom disse forviklingene og gullprisen, særlig siden sølvprisen ikke har hengt med oppover i like stor grad.

“Gull går opp på bekymring. Sølv er styrkes faktisk mer med det første, et inflasjonstankegang utløst av myke sentralbanker,” sier Eric Strand.

Noe som, ifølge forvalteren, styrket gulloppgangen var at privatpersoner begynte å jage prisen oppover. Samtidig bemerker han at de store investeringsbankene, etter oppgangen, har gått kort på gullet på derivatbørsen Comex, hvor prisene i stor grad styres. Dette, i kombinasjon med en overkjøpt tilstand blant privatpersoner, utgjør også en risiko for gullprisen i kortere perspektiv ifølge forvalteren.

Høyere gullpriser i horisonten kan falle sammen med nedgang i aksjemarkedet

På lang sikt er Eric Strand imidlertid sikker på at gullprisen vil stige fra dagens nivå. Han mener at gull må sees som en langsiktig del av porteføljen, og ser hver dipp som kommer fra nå av som en kjøpsmulighet.

“Den store “gullmarkedsbullen” har ikke startet. Det var en liten “baby bull” i desember 2015 da gullet steg rundt 30 prosent, men siden er det blitt konsolidert igjen. Nå har markedet våknet igjen, og det er positivt at det begynner å skje ting. Men det er ikke den store oppsvinget, men et lite startskudd på at vi kan få et ekte bullmarked i gull”, sier han.

Forvalteren legger til at det ikke er usannsynlig at denne større oppgangen vil falle sammen med et “bearmarked” på børsen. Han peker på en forventning om at aksjemarkedene vil stige i takt med at sentralbankene senker renten, men bemerker at tidligere store børsfall har skjedd i flere tilfeller etter at de store sentralbankene har senket rentene. Det er ikke sikkert at mulige rentenedsettelser vil redde en opphauset børs, legger han til.

“I så fall vil det være veldig interessant når du får en ordentlig rotasjon av pengene. Ettersom noe som har holdt gullet tilbake er fortsatt at børsene har vært ganske trivelige”, sier Eric Strand.

Han mener dog at det er sølv som gjelder, hvis man ser etter virkelig høy avkastning.

“Gullet er en god sikring i begynnelsen av en større nedgang i aksjemarkedet. Men under “edelmetallsbull” som da blir motsatt av aksjemarkedet, vil sølv stige mye mer enn gull. Sølv reagerer enda mer på faktorer som inflasjon, men ikke på frykt. Prisen er i dag veldig nedpresset, og det er langt færre rene sølvgruver som kan øke produksjonen for å møte etterspørselen. Alle trenger sølv: alle datamaskiner, telefoner, elektriske batterier og solceller, for egenskapene som verdens ledende elektriske og varme substans. Det kan godt bli en fysisk mangel på sølv, det vil aldri skje med gull”, sier Eric Strand.

Lansering av det første fondet etter sommeren, sølvfokus

Forvalteren registrerte nylig AuAg Fonder-merkevaren, og det første fondet, som fokuserer på sølv, ventes lansert i høst. På et senere stadium planlegger Eric Strand også å lansere et mer defensivt fond med et gullfokus og et fond som investerer i råmaterialene som er en forutsetning for et grønt teknologiskifte (for eksempel litium, platina og palladium).

Forvalteren kaller det første fondet for Sveriges kanskje mest risikable fond, og lover høy volatilitet.

“Det er kanskje ikke hedgen i en portefølje for å føle seg trygg, men det er et marked som går opp 500-600 prosent når det går opp, og så går det ned 80 prosent når det går ned, sier han.

Fondet vil investere delvis i ETCs (Exchange-Traded Commodity) som eier fysisk sølv og delvis i sølvgruveaktier. Fondet vil kunne inneholde et visst element av gull, men et klart fokus er på sølv. Eric Strand sier at hvis han har en liten flyt med markedet, kan sølvfondet bli det som topper listene med høyeste avkastning alle kategorier.

Fondet vil bli gjort tilgjengelig i hele EU, og Eric Strand mener at det har potensial til å bli populært selv utenfor Sveriges grenser, da det ikke finnes noe lignende fond på markedet i dag.

Eric Strand er ansvarlig forvalter, og vil ha et eksternt baseteam på seks personer med forskjellige egenskaper til rådighet, informerer han.

Vil fondet lanseres i Norge også?

“Jeg vil gjerne gjøre det, men det krever et arrangement med en såkalt “Paying Agent” som er nødvendig for å transportere fondet til Norge. Jeg håper det skal være mulig, men kan ikke gi svar på det spørsmålet i dag”, avslutter Eric Strand.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER