• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Euro High Yield Bond: Redusert risikoeksponering, undervekt syklisk

(Fonder Direkt) Obligasjonsfondet ODDO BHF EURO High Yield Bond fulgte indeksen nedover da risikoviljen falt i mai.

Det rapporterer fondsforvalterne Alexis Renault, Frauke Wolkewitz och Janis Heck i en månadsrapport.

Fondet falt 1,29 prosent i mai sammenlignet med basisvaluaten euro, mens referanseindeksen (BOFA ML EURO BB-B Non Financial Fixed Floating Rate HY Constrained Index) falt 1,44 prosent. I norske kroner falt fondet med 0,64 prosent i mai og har økt med 1,97 prosent siden begynnelsen av året.

Mai ble måneden da den sterke veksten i European High Yield Market (HEAG), som har pågått siden årsskiftet, stoppet opp, ifølge rapporten, som slår fast at dette markedet falt med 1,4 prosent.

Risikoviljen i markedet ble redusert da handelskonflikten mellom Kina og USA økte i løpet av måneden, noterer fondsforvalterne. Selv tekniske faktorer som negative fondsstrømmer og lavere likviditet i andrehåndsmarkedet har påvirket negativt, rapporterer de.

Fordeling av ratinger for utstedere innenfor fondets største landeksponeringer. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fordeling av ratinger for utstedere innenfor fondets største landeksponeringer. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondet reduserte sin risikoposisjon i mai, og er nå defensivt posisjonert gjennom lavere oppjusterte spreader (OAS) enn referanseindeksen, og undervekt i sykliske bransjer som kjemikalier, detaljhandel og reise og fritid. Fondet er fortsatt undervekt i BB-ratede obligasjoner og nøytralvektet i B-ratede obligasjoner.

Fondforvalterne forventer at det europeiske høyrentemarkedet vil bli mer volatilt i fremtiden, med langsommere økonomisk vekst, usikkerhet om sentralbankeres fremtidige planer og politiske problemer rundt Italia, Brexit og handelsavtaler. Fondsforvalterne oppsummerer sine tanker om disse forholdene:

“I dette markedsklimaet, med høyere idiosynkratisk risiko, vil valg av utstedere bli enda viktigere for å oppnå meravkastning,” skriver de.

ODDO BHF Euro High Yield Bonds største utstedere samt derivater ved utgangen av mai. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Euro High Yield Bonds største utstedere samt derivater ved utgangen av mai. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER